Contact

Poradňa pre občianske a ľudské práva
(Center for Civil and Human Rights)
Krivá 23
040 01 Košice
The Slovak Republic
Phone
+421 – 908 69 55 31
+421 – 949 33 83 96
E-mail
poradna@poradna-prava.sk