Documents

Rozhodnutie Ústavného súdu SR v prípade namietaného diskriminačného VZN mesta Prešov

Published: 10 / 05 / 2018 10:19
Ústavný súd SR na neverejnom zasadnutí dňa 1.8.2018 odmietol našu sťažnosť, ktorou sme namietali nezákonný postup prokuratúry pri posuzovaní nášho podnetu týkajúceho sa sporného všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov. Jedno z ustanovení tohto nariadenia malo podľa nášho názoru neprimeraný negatívny dopad na príslušníkov a príslušníčky rómskej menšiny v meste a bolo tak v rozpore s antidiskriminačnou legislatívou.  

Response of the Ministry of Justice to our public call for effective investigation of illegal sterilization of Roma women

Published: 09 / 03 / 2018 13:50
Ministry of Justice responded to our public call for adopting measures that would lead to effective investigation of illegal sterilization of Roma women in Slovakia and former Czechoslovakia and to compensate all women harmed (in Slovak only).

Notification from Ombudswoman to our complaint, in which we objected an inspection by the Prešov County Council in the case of discrimination and segregation of Roma women in the Prešov hospital

Published: 08 / 30 / 2018 14:57
Notification from Ombudswoman to our complaint, in which we objected an inspection by the Prešov County Council in the case of discrimination and segregation of Roma women in the Prešov hospital (in Slovak only).

Bi-annual report 2016-2017

Published: 05 / 28 / 2018 11:19

Press release : The public and non-governmental organizations urges the Slovak Government to finally establish an independent body to investigate cases of illegal sterilization of Roma women

Published: 05 / 22 / 2018 12:39
Non-governmental organization Center for Civil and Human Rights (Poradňa), with the support of other organizations and people, urges the Slovak Government to finally establish an independent body with the power to investigate the scope of illegal sterilization practices and to compensate all women harmed.

Verejná výzva Vláde SR: "Vyrovnajme sa s praxou nezákonných sterilizácií rómskych žien"

Published: 05 / 22 / 2018 11:41
Verejná výzva Vláde SR na prijatie opatrení, ktoré povedú k účinnému vyšetreniu praxe nezákonných sterilizácií rómskych žien na Slovensku a bývalom Československu a zabezpečeniu spravodlivosti pre poškodené ženy.

Press release: The Appeal Court confirmed that town Spišská Nová Ves had discriminated against a Roma woman in access to employment and has to compensate her

Published: 03 / 21 / 2018 08:40
The town Spišská Nová Ves discriminated against the Roma woman who applied for a job as a field social worker and must compensate her. This was ruled by the Regional Court in Košice which fully confirmed a decision of the District Court in Spišská Nová Ves from March 2017. It is one of the first final decisions of the Slovak courts in the case of racial discrimination in access to employment in favor of a discriminated person.

Press release: Illegally sterilized Romani women from Slovakia and the Czech Republic still wait for justice so they have decided to undertake a petition campaign in which they are turning to the broader public with a request for support

Published: 01 / 23 / 2018 14:09
It has been 15 years since the publication of the report entitled "Body and Soul", which warned of the practice of the forced sterilization of Romani women in Slovakia and the former Czechoslovakia. Several of these women, therefore, in collaboration with us, have decided to initiate a petition campaign through which they are asking the broader public for support.

Press release: The UN Committee criticises Slovakia for discrimination against Roma minority

Published: 12 / 14 / 2017 10:50
The UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (the Committee) calls on the Slovak Government to take effective measures to eliminate discrimination against Roma in various areas of public life. This follows from concluding observations the Committee released after the November session and constructive dialogue held with the Slovak government delegation in Geneva.

Press release: Roma women experience discrimination, receive poor reproductive health care in Slovakia

Published: 11 / 27 / 2017 09:47
Roma women living in Slovakia report facing discrimination, segregation and abuse when obtaining reproductive health services, according to a new report from the Center for Civil and Human Rights (Poradňa) and the Center for Reproductive Rights (CRR).