Documents

Response to the results of the investigation of the Ministry of Health on forced and coercive sterilization

Published: 03 / 21 / 2003 13:50
Response of the Center for Civil and Human Rights and the Center for Reproductive Rights to the results of the investigation of the Ministry of Health on forced and coercive sterilization.

Open Letter to the Minister of Health Care

Published: 02 / 26 / 2003 13:29
Poradna's reaction the statements of the Ministry of Health Care expert MUDr. Holomáň to the report Body and Soul.

Open Letter to Slovak Ministers

Published: 02 / 06 / 2003 13:22
Poradna's reaction to retaliation following the launch of the report Body and Soul.

Body and Soul: Forced sterilization and other assaults on Roma reproductive freedom in Slovakia

Published: 01 / 16 / 2003 16:50
Správa je súhrnom výsledkov výskumu z roku 2002, ktorý zdokumentoval početné prípady vynútených a násilných sterilizácií rómskych žien, fyzických a verbálnych útokov, rasovú diskrimináciu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, dezinformovanie týchto žien v otázkach zdravia a odopieranie prístupu k zdravotnej dokumentácii.