Documents

Open Letter to the Minister of Health Care

Published: 02 / 26 / 2003 13:29
Poradna's reaction the statements of the Ministry of Health Care expert MUDr. Holomáň to the report Body and Soul.

Open Letter to Slovak Ministers

Published: 02 / 06 / 2003 13:22
Poradna's reaction to retaliation following the launch of the report Body and Soul.

Body and Soul: Forced sterilization and other assaults on Roma reproductive freedom in Slovakia

Published: 01 / 16 / 2003 16:50
Správa je súhrnom výsledkov výskumu z roku 2002, ktorý zdokumentoval početné prípady vynútených a násilných sterilizácií rómskych žien, fyzických a verbálnych útokov, rasovú diskrimináciu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, dezinformovanie týchto žien v otázkach zdravia a odopieranie prístupu k zdravotnej dokumentácii.