Documents

Joint Statement on the Issue of Illegal Sterilization of Romani Women in Slovakia

Published: 07 / 22 / 2003 14:58
Joint Statement of Poradňa and 8 other national and international organizations on the issue of illegal sterilization of Romani women in Slovakia.

Analysis of The Slovak Government’s Response to Reproductive Rights Violations against Romani Women and other Recommendations

Published: 05 / 30 / 2003 14:28
This paper summarizes the government of Slovakia’s response to Body and Soul as of May 15, 2003. It also provides recommendations on further action the Slovak government must take.

Analysis and Recommendations to the Slovak Government’s Investigation into Reproductive Rights Violations against Romani Women

Published: 04 / 17 / 2003 14:12
This paper briefly summarizes what has occurred since the release of Body and Soul and to provides recommendations on what the Slovak government still must do.

Response to the results of the investigation of the Ministry of Health on forced and coercive sterilization

Published: 03 / 21 / 2003 13:50
Response of the Center for Civil and Human Rights and the Center for Reproductive Rights to the results of the investigation of the Ministry of Health on forced and coercive sterilization.

Open Letter to the Minister of Health Care

Published: 02 / 26 / 2003 13:29
Poradna's reaction the statements of the Ministry of Health Care expert MUDr. Holomáň to the report Body and Soul.

Open Letter to Slovak Ministers

Published: 02 / 06 / 2003 13:22
Poradna's reaction to retaliation following the launch of the report Body and Soul.

Body and Soul: Forced sterilization and other assaults on Roma reproductive freedom in Slovakia

Published: 01 / 16 / 2003 16:50
Správa je súhrnom výsledkov výskumu z roku 2002, ktorý zdokumentoval početné prípady vynútených a násilných sterilizácií rómskych žien, fyzických a verbálnych útokov, rasovú diskrimináciu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, dezinformovanie týchto žien v otázkach zdravia a odopieranie prístupu k zdravotnej dokumentácii.