Documents

European Commision has published a new report on implementation of anti-discrimination legislation in Slovakia

Published: 12 / 19 / 2018 10:20
The European Commission has published a report that provides a detailed insight into the implementation of anti-discrimination legislation, including the Anti-Discrimination Act in Slovakia in 2017.

Vakeras Zorales – Speaking Out: Roma Women’s Experiences in Reproductive Health Care in Slovakia

Published: 11 / 27 / 2017 09:28
The report documents personal stories of 38 Roma women from marginalized communities who reported suffering discrimination and abuse in reproductive and maternal health care facilities in eastern Slovakia.

Body and Soul: Forced sterilization and other assaults on Roma reproductive freedom in Slovakia

Published: 01 / 16 / 2003 16:50
Správa je súhrnom výsledkov výskumu z roku 2002, ktorý zdokumentoval početné prípady vynútených a násilných sterilizácií rómskych žien, fyzických a verbálnych útokov, rasovú diskrimináciu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, dezinformovanie týchto žien v otázkach zdravia a odopieranie prístupu k zdravotnej dokumentácii.