Aktualita

Venujte nám 2 % z vašich daní

Pridané: 12. 03. 2018 12:09

Mnohé a mnohí z vás za rozhodli v roku 2017 podporiť naše aktivity  poukázaním 2% z vašich daní v celkovej sume 930,32 €. Za túto podporu vám všetkým ďakujeme!

Aj vďaka tejto vašej podpore sme v roku 2017:

  • viedli 23 strategických súdnych konaní  v mene individuálnych osôb a 5 verejných žalôb v mene Poradne proti štátnym inštitúciám

  • viedli 4 strategické prípady pred  Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu

  • poskytli 90 ľuďom  právne poradenstvo

  • vykonali ľudsko právny monitoring v 25 lokalitách

  • vydali 7 tlačových správ

  • podali 2 alternatívne správy Výborom OSN

  • zorgranizovali 14 stretnutí na podporu aktivizmu rómskych žien vrátane ich účastí na iných podujatiach

  • v spolupráci s rómskymi ženami rozbehli 2 online kampane  

  • vydali  advokačnú správu poukazujúcu na porušovanie reprodukčných práv rómskych žien v nemocniciach Varekas Zorales

Ďakujeme ak sa rozhodnete venovať nám 2% z vašich daní aj tento rok, postup a tlačivá nájdete tu.

Aj vďaka vašej podpore budeme môcť v našich aktivitách na ochranu pred policajným násilím, diskrimináciou, porušovaním reprodukčných práv a podporu aktivizmu rómskych žien  pokračovať aj v roku 2018.