Čo je nové

Žalujeme štát a mesto za segregáciu rómskych detí v základnej škole Stará Ľubovňa – Podsadek

Pridané: 10. 11. 2015 17:23
Na jar tohto roka sme podali žalobu proti štátu, zastúpenom Ministerstvom školstva SR, a Mestu Stará Ľubovňa za segregáciu rómskych detí na základnej škole v lokalite Stará Ľubovňa – Podsadek. Školu navštevujú dlhodobo len sociálne znevýhodnené rómske deti.

Viac o reprodukčných právach žien sa dozviete v rozhovore Vandy Durbákovej pre Rádio Regina Košice

Pridané: 02. 11. 2015 11:48
Naša spolupracujúca advokátka Vanda Durbáková sa zhovárala s Andreou Fecíkovou z Rádia Regina Košice o reprodukčných a sexuálnych právach žien.

Vydali sme publikáciu Verejné žaloby ako nástroj účinnej právnej ochrany pred diskrimináciou

Pridané: 30. 10. 2015 09:00
Publikácia má za cieľ priblížiť verejnosti tzv. verejnú žalobu – pozoruhodný právny nástroj domácej antidiskriminačnej legislatívy, ktorý sa na slovenských súdoch doposiaľ uplatňoval len veľmi málo.

Informovali sme Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien

Pridané: 07. 10. 2015 09:00
Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien (CEDAW) sme zaslali alternatívnu správu, v ktorej popisujeme pretrvávajúce nedostatky v uplatňovaní Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien vo vzťahu k rómskym ženám na Slovensku.

Náš kolega Štefan Ivanco hovoril v Rádiu Regina o práve na vzdelanie

Pridané: 13. 09. 2015 11:41
Náš kolega Štefan Ivanco v rozhovore pre reláciu “Škola ľudských práv” v Rádiu Regina Košice predstavil jedno zo základných ľudských práv - právo na vzdelanie.

Výbor OSN: Slovenskí politici nesmú tolerovať policajné násilie proti Rómom

Pridané: 07. 09. 2015 09:00
Výbor OSN proti mučeniu (CAT) vo svojich ostatných záverečných zisteniach poukázal na nedostatky v dodržiavaní Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu zo strany SR.

Informovali sme Výbor OSN proti mučeniu

Pridané: 17. 07. 2015 06:12
Výboru OSN proti mučeniu sme zaslali alternatívnu správu, v ktorej popisujeme pretrvávajúce nedostatky v uplatňovaní Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu na Slovensku.

Viac o tom, ako sa brániť pred policajným násilím, sa dozviete v našom rozhovore pre Rádio Regina

Pridané: 12. 07. 2015 11:31
Ak ste sa stretli s policajným násilím a neviete ako postupovať, práve o tom hovorili naša kolegyňa Vanda Durbáková a kolega Štefan Ivanco v relácii Škola ľudských práv Rádia Regina Košice.

Informovali sme Výbor OSN pre práva dieťaťa

Pridané: 07. 07. 2015 06:30
Výboru OSN pre práva dieťaťa sme zaslali alternatívnu správu, v ktorej popisujeme pretrvávajúce nedostatky v uplatňovaní Dohovoru o oprávach dieťaťa zo strany Slovenska.

Vyšetrovanie prípadov policajného násilia na Slovensku dlhodobo zlyháva

Pridané: 30. 06. 2015 05:19
Vydali sme kritickú správu o nedostatkoch vyšetrovania policajného násilia na Slovensku.