Čo je nové

Venujte 2 % z daní Poradni

Pridané: 22. 02. 2016 09:22
Venovanie 2 % z daní je jedným z najjednoduchších spôsobov ako môžete podporiť našu prácu bez zaťaženia vlastného rozpočtu.

OSN vyzvala Slovensko na dôsledné napĺňanie záväzkov v oblasti ľudských práv žien

Pridané: 08. 12. 2015 09:00
Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien (tzv. CEDAW výbor) vyzval vládu Slovenskej republiky, aby prijala kroky smerom k riadnemu napĺňaniu práv žien v SR.

Rómske aktivistky z Čiech a Slovenska sa stretli v Ostravici

Pridané: 02. 12. 2015 11:33
V dňoch 27. - 29.11.2015 sme spoločne s Európskym centrom pre práva Rómov (ERRC) a Ligou lidských práv (LLP) zorganizovali stretnutie na podporu rómskych aktivistiek z Čiech a Slovenska v Ostravici na severnej Morave.

Vyšetrovateľ čiastočne zastavil trestné stíhanie policajnej razie v Moldave nad Bodvou

Pridané: 01. 12. 2015 04:49
Čiastočné zastavenie trestného stíhania zo strany Sekcie kontroly a inšpekčnej služby MV SR považujeme za nezákonné. Vedené vyšetrovanie bolo podľa nášho názoru neúčinné a v hrubom rozpore s medzinárodným právom.

Zúčastnili sme sa zasadnutia Výboru OSN na odstránenie diskriminácie žien (CEDAW) v Ženeve

Pridané: 16. 11. 2015 09:29
Naše kolegyne Agáta Duchoňová a Vanda Durbáková sa v dňoch 5.11. - 12.11.2015 osobne zúčastnili zasadnutia Výboru OSN na odstránenie diskriminácie žien (CEDAW výbor) v Ženeve.

Prezentovali sme našu prácu v oblasti policajného násilia na konferencii verejnej ochrankyne práv

Pridané: 11. 11. 2015 11:05
Verejná ochrankyňa práv zorganizovala dňa 10.09.2015 v Bratislave konferenciu na tému nedostatkov vo vyšetrovaní trestnej činnosti príslušníkov polície na Slovensku. V rámci programu sme prezentovali nami vydanú kritickú správu.

Žalujeme štát a mesto za segregáciu rómskych detí v základnej škole Stará Ľubovňa – Podsadek

Pridané: 10. 11. 2015 17:23
Na jar tohto roka sme podali žalobu proti štátu, zastúpenom Ministerstvom školstva SR, a Mestu Stará Ľubovňa za segregáciu rómskych detí na základnej škole v lokalite Stará Ľubovňa – Podsadek. Školu navštevujú dlhodobo len sociálne znevýhodnené rómske deti.

Viac o reprodukčných právach žien sa dozviete v rozhovore Vandy Durbákovej pre Rádio Regina Košice

Pridané: 02. 11. 2015 11:48
Naša spolupracujúca advokátka Vanda Durbáková sa zhovárala s Andreou Fecíkovou z Rádia Regina Košice o reprodukčných a sexuálnych právach žien.

Vydali sme publikáciu Verejné žaloby ako nástroj účinnej právnej ochrany pred diskrimináciou

Pridané: 30. 10. 2015 09:00
Publikácia má za cieľ priblížiť verejnosti tzv. verejnú žalobu – pozoruhodný právny nástroj domácej antidiskriminačnej legislatívy, ktorý sa na slovenských súdoch doposiaľ uplatňoval len veľmi málo.

Informovali sme Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien

Pridané: 07. 10. 2015 09:00
Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien (CEDAW) sme zaslali alternatívnu správu, v ktorej popisujeme pretrvávajúce nedostatky v uplatňovaní Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien vo vzťahu k rómskym ženám na Slovensku.