Čo je nové

Vyšetrovateľ čiastočne zastavil trestné stíhanie policajnej razie v Moldave nad Bodvou

Pridané: 01. 12. 2015 04:49
Čiastočné zastavenie trestného stíhania zo strany Sekcie kontroly a inšpekčnej služby MV SR považujeme za nezákonné. Vedené vyšetrovanie bolo podľa nášho názoru neúčinné a v hrubom rozpore s medzinárodným právom.

Zúčastnili sme sa zasadnutia Výboru OSN na odstránenie diskriminácie žien (CEDAW) v Ženeve

Pridané: 16. 11. 2015 09:29
Naše kolegyne Agáta Duchoňová a Vanda Durbáková sa v dňoch 5.11. - 12.11.2015 osobne zúčastnili zasadnutia Výboru OSN na odstránenie diskriminácie žien (CEDAW výbor) v Ženeve.

Prezentovali sme našu prácu v oblasti policajného násilia na konferencii verejnej ochrankyne práv

Pridané: 11. 11. 2015 11:05
Verejná ochrankyňa práv zorganizovala dňa 10.09.2015 v Bratislave konferenciu na tému nedostatkov vo vyšetrovaní trestnej činnosti príslušníkov polície na Slovensku. V rámci programu sme prezentovali nami vydanú kritickú správu.

Žalujeme štát a mesto za segregáciu rómskych detí v základnej škole Stará Ľubovňa – Podsadek

Pridané: 10. 11. 2015 17:23
Na jar tohto roka sme podali žalobu proti štátu, zastúpenom Ministerstvom školstva SR, a Mestu Stará Ľubovňa za segregáciu rómskych detí na základnej škole v lokalite Stará Ľubovňa – Podsadek. Školu navštevujú dlhodobo len sociálne znevýhodnené rómske deti.

Viac o reprodukčných právach žien sa dozviete v rozhovore Vandy Durbákovej pre Rádio Regina Košice

Pridané: 02. 11. 2015 11:48
Naša spolupracujúca advokátka Vanda Durbáková sa zhovárala s Andreou Fecíkovou z Rádia Regina Košice o reprodukčných a sexuálnych právach žien.

Vydali sme publikáciu Verejné žaloby ako nástroj účinnej právnej ochrany pred diskrimináciou

Pridané: 30. 10. 2015 09:00
Publikácia má za cieľ priblížiť verejnosti tzv. verejnú žalobu – pozoruhodný právny nástroj domácej antidiskriminačnej legislatívy, ktorý sa na slovenských súdoch doposiaľ uplatňoval len veľmi málo.

Informovali sme Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien

Pridané: 07. 10. 2015 09:00
Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien (CEDAW) sme zaslali alternatívnu správu, v ktorej popisujeme pretrvávajúce nedostatky v uplatňovaní Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien vo vzťahu k rómskym ženám na Slovensku.

Náš kolega Štefan Ivanco hovoril v Rádiu Regina o práve na vzdelanie

Pridané: 13. 09. 2015 11:41
Náš kolega Štefan Ivanco v rozhovore pre reláciu “Škola ľudských práv” v Rádiu Regina Košice predstavil jedno zo základných ľudských práv - právo na vzdelanie.

Výbor OSN: Slovenskí politici nesmú tolerovať policajné násilie proti Rómom

Pridané: 07. 09. 2015 09:00
Výbor OSN proti mučeniu (CAT) vo svojich ostatných záverečných zisteniach poukázal na nedostatky v dodržiavaní Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu zo strany SR.

Informovali sme Výbor OSN proti mučeniu

Pridané: 17. 07. 2015 06:12
Výboru OSN proti mučeniu sme zaslali alternatívnu správu, v ktorej popisujeme pretrvávajúce nedostatky v uplatňovaní Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu na Slovensku.