Čo je nové

Informovali sme Výbor OSN proti mučeniu

Pridané: 17. 07. 2015 06:12
Výboru OSN proti mučeniu sme zaslali alternatívnu správu, v ktorej popisujeme pretrvávajúce nedostatky v uplatňovaní Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu na Slovensku.

Viac o tom, ako sa brániť pred policajným násilím, sa dozviete v našom rozhovore pre Rádio Regina

Pridané: 12. 07. 2015 11:31
Ak ste sa stretli s policajným násilím a neviete ako postupovať, práve o tom hovorili naša kolegyňa Vanda Durbáková a kolega Štefan Ivanco v relácii Škola ľudských práv Rádia Regina Košice.

Informovali sme Výbor OSN pre práva dieťaťa

Pridané: 07. 07. 2015 06:30
Výboru OSN pre práva dieťaťa sme zaslali alternatívnu správu, v ktorej popisujeme pretrvávajúce nedostatky v uplatňovaní Dohovoru o oprávach dieťaťa zo strany Slovenska.

Vyšetrovanie prípadov policajného násilia na Slovensku dlhodobo zlyháva

Pridané: 30. 06. 2015 05:19
Vydali sme kritickú správu o nedostatkoch vyšetrovania policajného násilia na Slovensku.

Organizovali sme druhý ročník seminára o ochrane pred diskrimináciou pre rómskych aktivistov a aktivistky

Pridané: 28. 04. 2015 10:52
V apríli 2015 sme organizovali druhý ročník seminára o ochrane ľudských práv Rómov a Rómok na Slovensku pre rómskych aktivistov a aktivistky z rôznych kútov východného Slovenska.

Pravidlá prideľovania malometrážnych bytov dôchodcom a dôchodkyniam v Košiciach sú diskriminačné

Pridané: 23. 04. 2015 11:10
Krajská prokuratúra vyhovela nášmu podnetu na preskúmanie zákonnosti všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 44, ktoré upravuje prideľovanie nájomných bytov dôchodcom a dôchodkyniam.

Naša kolegyňa Vanda Durbáková v rozhovore pre Rádio Regina predstavuje antidiskriminačný zákon

Pridané: 15. 04. 2015 11:24
Naša kolegyňa Vanda Durbáková v relácii Škola ľudských práv v Rádiu Regina hovorí o antidiskriminačnom zákona, ktorý máme na Slovensku viac ako 10 rokov.

Tretí ročník Školy ľudských práv

Pridané: 23. 03. 2015 10:28
Aktívni mladí ľudia vo veku 18-30 rokov z východného Slovenska sa v Herľanoch zúčastnili ďalšieho ročníka Školy ľudských práv.

Náš kolega Štefan Ivanco hovoril v Rádiu Regina na tému rasovej diskriminácie

Pridané: 20. 03. 2015 11:18
Náš kolega Štefan Ivanco sa pri príležitosti Medzinárodného dňa boja za odstránenie rasovej diskriminácie zhováral s redaktorkou Rádia Regina Košice Andreou Fecikovou v relácii Škola ľudských práv o rasovej diskriminácii.

Vydali sme analýzu nepriamo diskriminačných ustanovení právnych predpisov

Pridané: 16. 03. 2015 19:14
Zmonitorovali sme vybrané predpisy v slovenskom právnom poriadku a analyzovali ich nesúlad s platnou domácou a medzinárodnou antidiskriminačnou legislatívou. Zamerali sme sa špecificky na popis diskriminačného dopadu vybraných ustanovení vo vzťahu k znevýhodneným príslušníkom/-čkam rómskej menšiny.