Čo je nové

Zaujímajú ťa ľudské práva? Prihlás sa na školu ľudských práv!

Pridané: 04. 02. 2015 09:00
Uchádzaj sa o jedno z 30 miest. Uzávierka prihlášok je 26.02.2015 o 24:00 hod.

Náš kolega Štefan Ivanco poskytol Rádiu Regina rozhovor, v ktorom hovoril o význame ľudských práv

Pridané: 11. 01. 2015 11:13
Rádio Regina KE začalo vysielať novú pravidelnú reláciu Škola ľudských práv. V úvodnej časti náš kolega Štefan Ivanco predstavil, čo sú ľudské práva a prečo sú pre každého z nás aj pre celú spoločnosť také dôležité.

Škola ľudských práv pokračuje

Pridané: 29. 10. 2014 10:22
V októbri 2014 sa aktívni mladí ľudia – študentky a študenti stredných škôl z východného Slovenska vo veku 15 – 17 rokov, stretli v Košickej Belej na ďalšom ročníku Školy ľudských práv.

Súd odškodnil Rómov za diskrimináciu

Pridané: 12. 06. 2014 18:21
Okresný súd v Spišskej novej Vsi opätovne rozhodol v prípade diskriminácie rómskych spotrebiteľov, ktorí pre svoj etnický pôvod neboli obslúžení v jednom z barov v Spišských Vlachoch. Súd tentokrát rozhodoval už len o výške odškodnenia za diskrimináciu a priznal každému z poškodených náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 300 eur.

Vydali sme výročnú správu za roky 2012 - 2013

Pridané: 25. 05. 2014 15:01
Vydali sme výročnú správu, v ktorej sa dozviete o našej práci v rokoch 2012 a 2013.

Príručka boja proti segregácii rómskych detí vo vzdelávaní

Pridané: 07. 02. 2014 07:18
Dávame do pozornosti zaujímavú príručku maďarskej mimovládnej organizácie Chance for Children Foundation.

Pôrodnica nie je väzenie

Pridané: 27. 01. 2014 09:00
Stanovisko Poradne a spolupracujúcich MVO v rámci hromadnej pripomienky k novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti naďalej ostáva v rozpore s návrhom ministerstva zdravotníctva.

Organizovali sme seminár o ochrane pred diskrimináciou pre rómskych aktivistov a aktivistky

Pridané: 20. 01. 2014 10:34
V januári 2014 sme usporiadali dvojdňový seminár o ochrane ľudských práv Rómov a Rómok na Slovensku, na ktorom sa stretlo takmer dvadsať aktivistov a aktivistiek z rôznych kútov východného Slovenska.

Paternalistický štát núti ženy ostávať v pôrodnici, aj keď nechcú

Pridané: 13. 01. 2014 09:00
Spoločne s mimovládnymi organizáciami Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy sme podali ministerstvu zdravotníctva hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Naša právnička získala ocenenie Woman of Courage

Pridané: 11. 04. 2013 07:29
Veľvyslanec USA Theodore Sedgwick ocenil titulom Woman of Courage Veľvyslanectva USA v Bratislave našu kolegyňu, právničku Vandu Durbákovú.