Čo je nové

Vydali sme výročnú správu za roky 2012 - 2013

Pridané: 25. 05. 2014 15:01
Vydali sme výročnú správu, v ktorej sa dozviete o našej práci v rokoch 2012 a 2013.

Príručka boja proti segregácii rómskych detí vo vzdelávaní

Pridané: 07. 02. 2014 07:18
Dávame do pozornosti zaujímavú príručku maďarskej mimovládnej organizácie Chance for Children Foundation.

Pôrodnica nie je väzenie

Pridané: 27. 01. 2014 09:00
Stanovisko Poradne a spolupracujúcich MVO v rámci hromadnej pripomienky k novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti naďalej ostáva v rozpore s návrhom ministerstva zdravotníctva.

Organizovali sme seminár o ochrane pred diskrimináciou pre rómskych aktivistov a aktivistky

Pridané: 20. 01. 2014 10:34
V januári 2014 sme usporiadali dvojdňový seminár o ochrane ľudských práv Rómov a Rómok na Slovensku, na ktorom sa stretlo takmer dvadsať aktivistov a aktivistiek z rôznych kútov východného Slovenska.

Paternalistický štát núti ženy ostávať v pôrodnici, aj keď nechcú

Pridané: 13. 01. 2014 09:00
Spoločne s mimovládnymi organizáciami Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy sme podali ministerstvu zdravotníctva hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Naša právnička získala ocenenie Woman of Courage

Pridané: 11. 04. 2013 07:29
Veľvyslanec USA Theodore Sedgwick ocenil titulom Woman of Courage Veľvyslanectva USA v Bratislave našu kolegyňu, právničku Vandu Durbákovú.

V spolupráci troch košických ľudskoprávnych organizácií sa konala historicky prvá Škola ľudských práv

Pridané: 22. 02. 2013 10:01
Počas jarných prázdnin, vo februári v roku 2013, sa 14 mladých ľudí – študentiek a študentov stredných a vysokých škôl z východného Slovenska, v Herľanoch zúčastnilo historicky prvej školy ľudských práv, ktorú organizujeme v partnerstve s mimovládnymi organizáciami Fenestra a Pomocná ruka.

Získali sme cenu Francúzskej republiky za ľudské práva

Pridané: 10. 12. 2012 07:49
Za činnosť v oblasti ochrany ľudských práv na Slovensku sme získali výročnú cenu Francúzskej republiky „Sloboda, rovnosť, bratstvo“.

Európsky súd už v poradí tretíkrát za ostatný rok odsúdil Slovensko za násilné sterilizácie

Pridané: 13. 11. 2012 09:34
Vítame dnešné rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade I. G. a Ostatné proti Slovensku.

Krajský súd potvrdil segregáciu rómskych detí na základnej škole v Šarišských Michaľanoch

Pridané: 31. 10. 2012 07:30
Krajský súd potvrdil verdikt súdu prvého stupňa a právoplatne rozhodol, že základná škola sa dopustila diskriminácie rómskych detí z dôvodu ich etnickej príslušnosti.