Čo je nové

Paternalistický štát núti ženy ostávať v pôrodnici, aj keď nechcú

Pridané: 13. 01. 2014 09:00
Spoločne s mimovládnymi organizáciami Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy sme podali ministerstvu zdravotníctva hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Naša právnička získala ocenenie Woman of Courage

Pridané: 11. 04. 2013 07:29
Veľvyslanec USA Theodore Sedgwick ocenil titulom Woman of Courage Veľvyslanectva USA v Bratislave našu kolegyňu, právničku Vandu Durbákovú.

V spolupráci troch košických ľudskoprávnych organizácií sa konala historicky prvá Škola ľudských práv

Pridané: 22. 02. 2013 10:01
Počas jarných prázdnin, vo februári v roku 2013, sa 14 mladých ľudí – študentiek a študentov stredných a vysokých škôl z východného Slovenska, v Herľanoch zúčastnilo historicky prvej školy ľudských práv, ktorú organizujeme v partnerstve s mimovládnymi organizáciami Fenestra a Pomocná ruka.

Získali sme cenu Francúzskej republiky za ľudské práva

Pridané: 10. 12. 2012 07:49
Za činnosť v oblasti ochrany ľudských práv na Slovensku sme získali výročnú cenu Francúzskej republiky „Sloboda, rovnosť, bratstvo“.

Európsky súd už v poradí tretíkrát za ostatný rok odsúdil Slovensko za násilné sterilizácie

Pridané: 13. 11. 2012 09:34
Vítame dnešné rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade I. G. a Ostatné proti Slovensku.

Krajský súd potvrdil segregáciu rómskych detí na základnej škole v Šarišských Michaľanoch

Pridané: 31. 10. 2012 07:30
Krajský súd potvrdil verdikt súdu prvého stupňa a právoplatne rozhodol, že základná škola sa dopustila diskriminácie rómskych detí z dôvodu ich etnickej príslušnosti.

Európsky súd odškodnil ďalšiu násilne sterilizovanú rómsku ženu

Pridané: 13. 06. 2012 10:56
Vítame rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade N. B. proti Slovensku, v ktorom Európsky súd odškodnil ďalšiu násilne sterilizovanú rómsku ženu.

Súd rozhodol, že majiteľ baru v Spišských Vlachoch diskriminoval Rómov

Pridané: 10. 02. 2012 09:00
Okresný súd v Spišskej Novej Vsi rozhodol, že majiteľ baru sa musí rómskym spotrebiteľom za diskrimináciu ospravedlniť.

Prešovský súd rozhodol, že základná škola v Šarišských Michaľanoch musí ukončiť segregáciu rómskych detí

Pridané: 09. 01. 2012 05:54
Okresný súd v Prešove rozhodol, že základná škola v Šarišských Michaľanoch (okr. Sabinov) sa vzdelávaním rómskych detí v oddelených segregovaných triedach dopustila nezákonného konania.

Európsky súd pre ľudské práva odsúdil Slovensko za násilnú sterilizáciu rómskej ženy

Pridané: 08. 11. 2011 11:48
Vítame rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade V. C. proti Slovensku, v ktorom sa násilne sterilizovaná rómska žena domáhala odškodnenia za násilnú sterilizáciu.