Čo je nové

ZORGANIZOVALI SME DISKUSIU O PRÁVE NA ZDRAVIE V MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNITÁCH

Pridané: 03. 02. 2020 14:53
Koncom januára 2020 sme spoločne s MVO Fórum pro lidská práva zorganizovali v Košiciach  Diskusiu o práve na zdravie v marginalizovaných rómskych komunitách.

Európsky súd v Štrasburgu: Slovensko vážne pochybilo pri vyšetrovaní policajného násilia voči rómskemu chlapcovi

Pridané: 28. 01. 2020 15:25
Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu dnes rozhodol v prípade policajného násilia voči rómskemu chlapcovi, ku ktorému malo dôjsť v roku 2015 v jednej z obcí v okrese Spišská Nová Ves. Podľa súdu zodpovedné štátne orgány celý prípad nedostatočne vyšetrili, čím porušili svoje medzinárodné právne záväzky v oblasti ľudských práv. Poškodenému súd priznal odškodnenie 5000 Eur.

STRETLI SME SA S PREZIDENTKOU SR ZUZANOU ČAPUTOVOU

Pridané: 12. 12. 2019 15:37
Dňa 25.novembra 2019, ktorý je Medzinárodným dňom za odstránenie násilia páchaného na ženách, prijala prezidentka SR Zuzana Čaputová predstaviteľky ženských mimovládnych organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú problematike násilia páchaného na ženách. Medzi pozvanými bola aj naša kolegyňa Vanda Durbáková.

Okresný súd aj po tretí krát oslobodil policajtov obžalovaných z týrania rómskych chlapcov z Luníka IX

Pridané: 04. 12. 2019 16:10
Okresný súd Košice II na dnešnom pojednávaní znova oslobodil policajtov obžalovaných z týrania rómskych chlapcov na policajnej stanici v Košiciach, ktorého sa mali dopustiť v marci 2009. Ani ďalším dokazovaním podľa neho nebolo jednoznačne preukázané, že sa skutok stal tak, ako je uvedené v obžalobe.

Európska komisia vydala správu o uplatňovaní antidiskriminačnej legislatívy na Slovensku

Pridané: 07. 11. 2019 16:34
Európska komisia vydala správu, ktorá ponúka podrobný náhľad na implementáciu antidiskriminačnej legislatívy vrátane antidiskriminačného zákona na Slovensku v roku 2018. Na jej príprave sa podieľala aj naša spolupracujúca advokátka Vanda Durbáková v rámci jej spolupráce s Európskou sieťou právnych expertiek a expertov na rodovú rovnosť a nediskrimináciu.

Výbor OSN vyzval vládu, aby dôslednejšie chránila hospodárske a sociálne práva ľudí na Slovensku

Pridané: 30. 10. 2019 10:48
Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva vyzval vládu k prijatiu množstva konkrétnych opatrení na zlepšenie ochrany ľudských práv na Slovensku. Navrhované opatrenia publikoval po svojom októbrovom zasadnutí a diskusii so slovenskou vládnou delegáciou v Ženeve. Mnohé z nich sa špecificky dotýkajú ochrany práv rómskej menšiny.

Na zasadnutí Výboru OSN sme osobne hovorili o porušovaní práv rómskej menšiny na Slovensku

Pridané: 23. 10. 2019 09:12
V dňoch 09. - 10. októbra 2019 sme sa spoločne s rómskou aktivistkou osobne zúčastnili zasadnutia Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva v Ženeve (CECSR).

Sieťovanie skupiny rómskych žien a iných skupín žien na Slovensku pokračuje

Pridané: 21. 10. 2019 15:50
V dňoch 12. - 13. októbra 2019 sme v Košiciach zorganizovali ďalšie stretnutie rómskych žien, ktorého cieľom bolo spájanie skupiny rómskych žien s inými skupinami žien na Slovensku.

Osobitná spravodajkyňa OSN vydala správu o pôrodníckom násilí, zistenia sa týkajú aj Slovenska

Pridané: 15. 10. 2019 10:42
Nerešpektovanie súkromia, úkony bez informovaného súhlasu, pripútavanie na lôžko, šitie pôrodných poranení bez anestézie, nútené sterilizácie, zastrašovanie a urážanie. To sú len niektoré z prejavov násilia a iného porušovania reprodukčných práv žien vo svete, na ktoré v nedávno vydanej správe upozornila osobitná spravodajkyňa OSN proti násiliu na ženách Dubravka Šimonović.

Právo na prístup k pitnej vode je základným ľudským právom

Pridané: 02. 10. 2019 18:16
Stretnutia s rómskymi ženami v Košiciach sa začiatkom septembra zúčastnili aj zástupcovia mimovládnej organizácie Fórum pro lidská práva. Predstavili rómskym ženám aktivity projektu, ktorý spoločne realizujeme.