Čo je nové

Rómske aktivistky hovorili na stretnutí o možnostiach zamestnania a doplnenia si vzdelania

Pridané: 17. 03. 2017 16:30
Vychádzajúc z potreby žien sme dňa 17.3.2017 opäť zorganizovali stretnutie rómskych aktivistiek s cieľom hovoriť o možnostiach zamestnania.

Podporte petíciu proti segregácii rómskych detí v Hermanovciach

Pridané: 02. 03. 2017 09:36
Pridajte sa k petícii rómskych aktivistiek z Hermanoviec, ktoré sa postavili proti segregovanému vzdelávaniu na miestnej škole. Už niekoľko rokov sme s nimi v kontakte a ich úsilie plne podporujeme.

Stretnutie rómskych aktivistiek s Janou Belišovou

Pridané: 26. 02. 2017 10:00
Dňa 25.2.2017 sa rómske aktivistky z východného Slovenska stretli  na ďalšom zo stretnutí na podporu ich aktivizmu, ktoré sme zorganizovali v Košiciach s Janou Belišovou, ktorá pracuje ako etnomuzikologička v Slovenskej akadémii vied.

Zorganizovali sme tretí ročník tréningu pre rómskych aktivistov a aktivistky

Pridané: 11. 10. 2016 12:25
V dňoch 29.09. – 01.10.2016 sme znova zorganizovali dvojdňový tréning pre rómskych aktivistov a aktivistky z východného Slovenska v Danišovciach. Tréning bol zameraný na to, ako presadzovať ľudské práva rómskej menšiny vo svojom okolí.

Rómske aktivistky z lokalít východného Slovenska hovorili o porušovaní reprodukčných práv žien

Pridané: 27. 09. 2016 10:44
Dňa 10. septembra 2016 sa uskutočnilo stretnutie s rómskymi aktivistkami, ktoré Poradňa dlhodobo organizuje na podporu ich aktivizmu. Tentokrát sa ženy stretli vo Výmenníku v Košiciach.

V Herľanoch sme zorganizovali stretnutie rómskych aktivistiek z Čiech a Slovenska

Pridané: 23. 08. 2016 14:26
V dňoch 05.08. - 07.08.2016 sme v Herľanoch zorganizovali ďalšie stretnutie rómskych aktivistiek z Čiech a východného Slovenska, ktoré obhajujú svoje práva a práva svojich detí.

Zorganizovali sme spoločné stretnutie rómskych žien z viacerých lokalít v obci Vtáčkovce

Pridané: 20. 06. 2016 11:06
Dňa 18.06.2016 sa uskutočnilo ďalšie zo stretnutí, ktoré v Poradni dlhodobo organizujeme v rámci podpory aktivizmu rómskych žien. Tentokrát sme so skupinou rómskych žien, pre ktoré dlhodobo organizujeme stretnutia, vycestovali za ženami do Vtáčkoviec.

Rómske aktivistky z Čiech a Slovenska sa stretli v Ostravici

Pridané: 02. 12. 2015 11:33
V dňoch 27. - 29.11.2015 sme spoločne s Európskym centrom pre práva Rómov (ERRC) a Ligou lidských práv (LLP) zorganizovali stretnutie na podporu rómskych aktivistiek z Čiech a Slovenska v Ostravici na severnej Morave.

Organizovali sme druhý ročník seminára o ochrane pred diskrimináciou pre rómskych aktivistov a aktivistky

Pridané: 28. 04. 2015 10:52
V apríli 2015 sme organizovali druhý ročník seminára o ochrane ľudských práv Rómov a Rómok na Slovensku pre rómskych aktivistov a aktivistky z rôznych kútov východného Slovenska.

Tretí ročník Školy ľudských práv

Pridané: 23. 03. 2015 10:28
Aktívni mladí ľudia vo veku 18-30 rokov z východného Slovenska sa v Herľanoch zúčastnili ďalšieho ročníka Školy ľudských práv.