Čo je nové

Podporte petíciu proti diskriminácii a ponižovaniu rómskych žien na pôrodnici

Pridané: 10. 04. 2017 15:52
Pridajte sa k petícii rómskych aktivistiek z Jarovníc, ktoré sa rozhodli touto cestou upozorniť na zlé zaobchádzanie s rómskymi ženami v pôrodnici v Prešove.

Mesto Spišská Nová Ves diskriminovalo rómsku ženu, ktorá sa uchádzala o prácu terénnej sociálnej pracovníčky

Pridané: 24. 03. 2017 10:18
Okresný súd v Spišskej Novej Vsi vyhovel žalobe rómskej ženy, ktorá sa domáhala nápravy za diskrimináciu, ktorej čelila v roku 2010, keď sa uchádzala o pracovné miesto terénnej sociálnej pracovníčky v meste Spišská Nová Ves. Podľa súdu sa jej musí mesto ospravedlniť a finančne ju odškodniť. Ide vôbec o jedno z prvých rozhodnutí slovenských súdov v prípade rasovej diskriminácie v prístupe k zamestnaniu v prospech diskriminovanej osoby.

Rómske aktivistky na stretnutiach ďalej pracovali na aktivitách poukazujúcich na porušovanie ľudských práv

Pridané: 21. 03. 2017 10:00
V priebehu ostatných šiestich mesiacov sme zorganizovali viaceré stretnutia rómskych aktivistiek z východného Slovenska, ktoré nadväzovali na stretnutie, ktoré sa uskutočnilo ešte v lete v Herľanoch.

Rómske aktivistky z Hermanoviec sa usilujú o lepšie vzdelávanie detí na miestnej škole

Pridané: 20. 03. 2017 18:04
Začiatkom marca sme zorganizovali stretnutie aktívnych rómskych žien z Hermanoviec, ktoré chcú zlepšiť vzdelávanie rómskych detí na miestnej základnej škole.

Rómske aktivistky hovorili na stretnutí o možnostiach zamestnania a doplnenia si vzdelania

Pridané: 17. 03. 2017 16:30
Vychádzajúc z potreby žien sme dňa 17.3.2017 opäť zorganizovali stretnutie rómskych aktivistiek s cieľom hovoriť o možnostiach zamestnania.

Podporte petíciu proti segregácii rómskych detí v Hermanovciach

Pridané: 02. 03. 2017 09:36
Pridajte sa k petícii rómskych aktivistiek z Hermanoviec, ktoré sa postavili proti segregovanému vzdelávaniu na miestnej škole. Už niekoľko rokov sme s nimi v kontakte a ich úsilie plne podporujeme.

Stretnutie rómskych aktivistiek s Janou Belišovou

Pridané: 26. 02. 2017 10:00
Dňa 25.2.2017 sa rómske aktivistky z východného Slovenska stretli  na ďalšom zo stretnutí na podporu ich aktivizmu, ktoré sme zorganizovali v Košiciach s Janou Belišovou, ktorá pracuje ako etnomuzikologička v Slovenskej akadémii vied.

Darujte nám 2%

Pridané: 19. 02. 2017 20:46
Aj v tomto roku máte možnosť poukázať 2 percentá dane z príjmu Poradni. Je to jednoduchý spôsob, ako podporiť našu prácu, ktorý vás nič nestojí.

Naša kolegyňa Vanda Durbáková sa stala členkou Európskej siete právnych expertiek a expertov na rodovú rovnosť a nediskrimináciu (European network of legal experts in gender equality and non- discrimination).

Pridané: 22. 12. 2016 11:30
V decembri 2016 sa naša spolupracujúca advokátka Vanda Durbáková stala členkou Európskej siete právnych expertiek a expertov na rodovú rovnosť a nediskrimináciu (European network of legal experts in gender equality and non- discrimination).

Súd v prípade segregácie rómskych detí v škole v Starej Ľubovni rozhodol v rozpore s medzinárodným právom

Pridané: 22. 12. 2016 08:53
Okresný súd nám doručil rozsudok v konaní o antidiskriminačnej žalobe, ktorú vedieme proti štátu, zastúpenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a mestu Stará Ľubovňa za segregáciu rómskych detí na základnej škole v lokalite Stará Ľubovňa – Podsadek. Súd žalobu zamietol na pojednávaní dňa 6.10.2016 a v doručenom písomnom rozsudku svoje rozhodnutie bližšie odôvodnil. Rozhodnutie nie je právoplatné a podali sme proti nemu odvolanie.