Čo je nové

Okresný súd v Trnave roky ignoroval prípad diskriminovaného Róma. Ústavný súd ho kvôli prieťahom v súdnom konaní odškodnil

Pridané: 09. 05. 2019 11:57
Ústavný súd odškodnil Róma, ktorý sa od roku 2014 neúspešne domáha nápravy za diskrimináciu v prístupe k zamestnaniu. Okresný súd v Trnave v jeho prípade dlhý čas vôbec nekonal. Ústavný súd priznal poškodenému 2000 eur za prieťahy v súdnom konaní.

Na pôde Rady Európy sme hovorili o potrebe odškodnenia násilne sterilizovaných rómskych žien

Pridané: 18. 04. 2019 14:44
9. apríla 2019 vystúpil náš kolega Štefan Ivanco na zasadnutí Výboru pre rovnosť a nediskrimináciu v rámci parlamentného zhromaždenia Rady Európy v Štrasburgu, ktoré sa venovalo téme násilných sterilizácii rómskych žien.

Na konferencii rómskych žien vo Fínsku sme hovorili o porušovaní reprodukčných práv rómskych žien

Pridané: 15. 04. 2019 13:37
V dňoch 25. - 26. marca 2019 sa zástupkyňa Poradne zúčastnila 7. medzinárodnej konferencie rómskych žien.

Stretnutia s rómskymi ženami z Keceroviec a z Vtáčkoviec

Pridané: 11. 04. 2019 15:52
V týchto mesiacoch sme zorganizovali dve stretnutia v rómskych komunitách zamerané na sieťovanie rómskych žien z rôznych lokalít.

Rómske ženy sa stretli s verejnou ochrankyňou práv

Pridané: 10. 04. 2019 15:20
Dňa 12. marca 2019 sa ďalšieho stretnutia rómskych aktivistiek v Prešove osobne zúčastnila Verejná ochrankyňa práv spoločne s tromi zamestnankyňami jej kancelárie.

Súd rozhodol, že štátne orgány nemajú povinnosť prijať opatrenia na odstránenie segregácie rómskych detí na základnej škole v Terni

Pridané: 14. 03. 2019 13:41
Okresný súd v Prešove rozhodol, že okresný úrad v Prešove a Ministerstvo školstva SR nemajú povinnosť prijať účinné opatrenia na odstránenie segregovaného vzdelávania rómskych detí na základnej škole v obci Terňa.

Príbeh nezákonne sterilizovanej rómskej ženy čítaný na predstavení Monológy Vagíny

Pridané: 11. 03. 2019 15:33
Dňa 13. februára sa v Literárnej kaviarni Viola v Prešove odohralo celovečerné benefičné predstavenie (čítanie) z oceňovanej knihy autorky Eve Ensler MONOLÓGY VAGÍNY.

Na ministerstve zdravotníctva sme hovorili o diskriminácii rómskych žien v pôrodniciach

Pridané: 06. 03. 2019 16:44
Stretli sme sa so zástupcami sekcie zdravia ministerstva zdravotníctva s cieľom poukázať na pretrvávajúce prejavy diskriminácie rómskych žien v nemocniciach a diskutovať o opatreniach na jej odstránenie.

STRETNUTIA S RÓMSKYMI AKTIVISTKAMI NAĎALEJ POKRAČUJÚ

Pridané: 14. 02. 2019 15:22
Prvé stretnutie rómskych aktivistiek tohto roku sa uskutočnilo 16. januára 2019 vďaka podpore OSI.