Čo je nové

Ústavný súd SR rozhodol o porušení práv rómskej ženy, ktorá sa márne domáhala spravodlivosti za diskrimináciu

Pridané: 23. 02. 2016 11:24
Ústavný súd SR zvrátil prípad rómskej ženy, ktorá sa neúspešne domáhala nápravy za diskrimináciu v prístupe k zamestnaniu.

OSN vyzvala Slovensko na dôsledné napĺňanie záväzkov v oblasti ľudských práv žien

Pridané: 08. 12. 2015 09:00
Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien (tzv. CEDAW výbor) vyzval vládu Slovenskej republiky, aby prijala kroky smerom k riadnemu napĺňaniu práv žien v SR.

Zúčastnili sme sa zasadnutia Výboru OSN na odstránenie diskriminácie žien (CEDAW) v Ženeve

Pridané: 16. 11. 2015 09:29
Naše kolegyne Agáta Duchoňová a Vanda Durbáková sa v dňoch 5.11. - 12.11.2015 osobne zúčastnili zasadnutia Výboru OSN na odstránenie diskriminácie žien (CEDAW výbor) v Ženeve.

Žalujeme štát a mesto za segregáciu rómskych detí v základnej škole Stará Ľubovňa – Podsadek

Pridané: 10. 11. 2015 17:23
Na jar tohto roka sme podali žalobu proti štátu, zastúpenom Ministerstvom školstva SR, a Mestu Stará Ľubovňa za segregáciu rómskych detí na základnej škole v lokalite Stará Ľubovňa – Podsadek. Školu navštevujú dlhodobo len sociálne znevýhodnené rómske deti.

Vydali sme publikáciu Verejné žaloby ako nástroj účinnej právnej ochrany pred diskrimináciou

Pridané: 30. 10. 2015 09:00
Publikácia má za cieľ priblížiť verejnosti tzv. verejnú žalobu – pozoruhodný právny nástroj domácej antidiskriminačnej legislatívy, ktorý sa na slovenských súdoch doposiaľ uplatňoval len veľmi málo.

Informovali sme Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien

Pridané: 07. 10. 2015 09:00
Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien (CEDAW) sme zaslali alternatívnu správu, v ktorej popisujeme pretrvávajúce nedostatky v uplatňovaní Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien vo vzťahu k rómskym ženám na Slovensku.

Náš kolega Štefan Ivanco hovoril v Rádiu Regina o práve na vzdelanie

Pridané: 13. 09. 2015 11:41
Náš kolega Štefan Ivanco v rozhovore pre reláciu “Škola ľudských práv” v Rádiu Regina Košice predstavil jedno zo základných ľudských práv - právo na vzdelanie.

Informovali sme Výbor OSN pre práva dieťaťa

Pridané: 07. 07. 2015 06:30
Výboru OSN pre práva dieťaťa sme zaslali alternatívnu správu, v ktorej popisujeme pretrvávajúce nedostatky v uplatňovaní Dohovoru o oprávach dieťaťa zo strany Slovenska.

Pravidlá prideľovania malometrážnych bytov dôchodcom a dôchodkyniam v Košiciach sú diskriminačné

Pridané: 23. 04. 2015 11:10
Krajská prokuratúra vyhovela nášmu podnetu na preskúmanie zákonnosti všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 44, ktoré upravuje prideľovanie nájomných bytov dôchodcom a dôchodkyniam.

Naša kolegyňa Vanda Durbáková v rozhovore pre Rádio Regina predstavuje antidiskriminačný zákon

Pridané: 15. 04. 2015 11:24
Naša kolegyňa Vanda Durbáková v relácii Škola ľudských práv v Rádiu Regina hovorí o antidiskriminačnom zákona, ktorý máme na Slovensku viac ako 10 rokov.