Čo je nové

Náš kolega Štefan Ivanco hovoril v Rádiu Regina na tému rasovej diskriminácie

Pridané: 20. 03. 2015 11:18
Náš kolega Štefan Ivanco sa pri príležitosti Medzinárodného dňa boja za odstránenie rasovej diskriminácie zhováral s redaktorkou Rádia Regina Košice Andreou Fecikovou v relácii Škola ľudských práv o rasovej diskriminácii.

Vydali sme analýzu nepriamo diskriminačných ustanovení právnych predpisov

Pridané: 16. 03. 2015 19:14
Zmonitorovali sme vybrané predpisy v slovenskom právnom poriadku a analyzovali ich nesúlad s platnou domácou a medzinárodnou antidiskriminačnou legislatívou. Zamerali sme sa špecificky na popis diskriminačného dopadu vybraných ustanovení vo vzťahu k znevýhodneným príslušníkom/-čkam rómskej menšiny.

Súd odškodnil Rómov za diskrimináciu

Pridané: 12. 06. 2014 18:21
Okresný súd v Spišskej novej Vsi opätovne rozhodol v prípade diskriminácie rómskych spotrebiteľov, ktorí pre svoj etnický pôvod neboli obslúžení v jednom z barov v Spišských Vlachoch. Súd tentokrát rozhodoval už len o výške odškodnenia za diskrimináciu a priznal každému z poškodených náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 300 eur.

Príručka boja proti segregácii rómskych detí vo vzdelávaní

Pridané: 07. 02. 2014 07:18
Dávame do pozornosti zaujímavú príručku maďarskej mimovládnej organizácie Chance for Children Foundation.

Naša právnička získala ocenenie Woman of Courage

Pridané: 11. 04. 2013 07:29
Veľvyslanec USA Theodore Sedgwick ocenil titulom Woman of Courage Veľvyslanectva USA v Bratislave našu kolegyňu, právničku Vandu Durbákovú.

Získali sme cenu Francúzskej republiky za ľudské práva

Pridané: 10. 12. 2012 07:49
Za činnosť v oblasti ochrany ľudských práv na Slovensku sme získali výročnú cenu Francúzskej republiky „Sloboda, rovnosť, bratstvo“.

Krajský súd potvrdil segregáciu rómskych detí na základnej škole v Šarišských Michaľanoch

Pridané: 31. 10. 2012 07:30
Krajský súd potvrdil verdikt súdu prvého stupňa a právoplatne rozhodol, že základná škola sa dopustila diskriminácie rómskych detí z dôvodu ich etnickej príslušnosti.

Súd rozhodol, že majiteľ baru v Spišských Vlachoch diskriminoval Rómov

Pridané: 10. 02. 2012 09:00
Okresný súd v Spišskej Novej Vsi rozhodol, že majiteľ baru sa musí rómskym spotrebiteľom za diskrimináciu ospravedlniť.

Prešovský súd rozhodol, že základná škola v Šarišských Michaľanoch musí ukončiť segregáciu rómskych detí

Pridané: 09. 01. 2012 05:54
Okresný súd v Prešove rozhodol, že základná škola v Šarišských Michaľanoch (okr. Sabinov) sa vzdelávaním rómskych detí v oddelených segregovaných triedach dopustila nezákonného konania.