Čo je nové

SIEŤOVACIE STRETNUTIE S RÓMAMI A RÓMKAMI, KTORÍ SA S NAŠOU PODPOROU BRÁNILI ČI BRÁNIA PORUŠOVANIU SVOJICH PRÁV

Pridané: 01. 07. 2021 16:27
Zorganizovali sme sieťovacie stretnutie rómskych aktivistov a aktivistiek, ktorí a ktoré sa s našou podporou bránili či bránia porušovaniu svojich práv. Veľmi nás teší, že viacerí z nich prejavili záujem zdieľať v ďalšom období svoju skúsenosť s presadzovaním svojich práv aj smerom k verejnosti.

UŽ SME AJ NA INSTAGRAME

Pridané: 01. 07. 2020 10:58
Viac o našich aktivitách a činnosti sa už dozviete aj na instagrame, kde môžete sledovať účet Poradne. Nájdete nás pod názvom poradnaprava.

VYDALI SME VÝROČNÚ SPRÁVU ZA ROKY 2018 - 2019

Pridané: 29. 06. 2020 13:21
Vydali sme výročnú správu, v ktorej sa dozviete o našej práci v rokoch 2018 a 2019.

Zaslali sme pripomienky k vládnemu materiálu o priebehu a výsledku posudzovania Slovenska v rámci mechanizmu Univerzálneho periodického hodnotenia OSN

Pridané: 10. 05. 2019 16:33
Zaslali sme pripomienky k vládnemu materiálu o priebehu a výsledku posudzovania Slovenska v rámci mechanizmu Univerzálneho periodického hodnotenia OSN. Zdôrazňujeme v nich, aby Slovensko prijalo konkrétne odporúčania týkajúce sa ochrany ľudských práv, ktoré mu adresovali iné členské štáty OSN.

Vydali sme výročnú správu za roky 2016-2017

Pridané: 28. 05. 2018 13:58
Vydali sme výročnú správu, v ktorej sa dozviete o našej práci v rokoch 2016 a 2017.

Venujte nám 2 % z vašich daní

Pridané: 12. 03. 2018 12:09
Mnohé a mnohí z vás za rozhodli v roku 2017 podporiť naše aktivity  poukázaním 2% z vašich daní v celkovej sume 930,32 €. Za túto podporu vám všetkým ďakujeme! Venujte nám 2% aj v tomto roku. Aj vďaka vám budeme môcť v našich aktivitách na ochranu pred policajným násilím, diskrimináciou, porušovaním reprodukčných práv a podporu aktivizmu rómskych žien  pokračovať aj v roku 2018.

Darujte nám 2%

Pridané: 19. 02. 2017 20:46
Aj v tomto roku máte možnosť poukázať 2 percentá dane z príjmu Poradni. Je to jednoduchý spôsob, ako podporiť našu prácu, ktorý vás nič nestojí.

Vydali sme výročnú správu za roky 2014 - 2015

Pridané: 08. 07. 2016 09:48
Vydali sme výročnú správu, v ktorej sa dozviete o našej práci v rokoch 2014 a 2015.

Venujte 2 % z daní Poradni

Pridané: 22. 02. 2016 09:22
Venovanie 2 % z daní je jedným z najjednoduchších spôsobov ako môžete podporiť našu prácu bez zaťaženia vlastného rozpočtu.

Vydali sme výročnú správu za roky 2012 - 2013

Pridané: 25. 05. 2014 15:01
Vydali sme výročnú správu, v ktorej sa dozviete o našej práci v rokoch 2012 a 2013.