Čo je nové

Sieťovanie skupiny rómskych žien a iných skupín žien na Slovensku pokračuje

Pridané: 21. 10. 2019 15:50
V dňoch 12. - 13. októbra 2019 sme v Košiciach zorganizovali ďalšie stretnutie rómskych žien, ktorého cieľom bolo spájanie skupiny rómskych žien s inými skupinami žien na Slovensku.

Právo na prístup k pitnej vode je základným ľudským právom

Pridané: 02. 10. 2019 18:16
Stretnutia s rómskymi ženami v Košiciach sa začiatkom septembra zúčastnili aj zástupcovia mimovládnej organizácie Fórum pro lidská práva. Predstavili rómskym ženám aktivity projektu, ktorý spoločne realizujeme.

Na stretnutí v Košiciach sa rómske ženy pripravovali na monitoring prípadov diskriminácie

Pridané: 07. 08. 2019 15:41
Dňa 24. júna 2019 sme na spoločnom stretnutí v Košiciach s rómskymi ženami hovorili o ich aktívnej účasti na monitorovaní prípadov diskriminácie v rómskych komunitách na východnom Slovensku.

RÓMSKE ŽENY NA STRETNUTí PRACOVALI AJ NA PODNETOCH PRE OMBUDSMANKU

Pridané: 05. 06. 2019 11:07
Na stretnutí s rómskymi ženami v Prešove sme dňa 29. mája 2019 pracovali na podnetoch adresovaných Verejnej ochrankyni práv. Niektoré z rómskych žien sa na ňu rozhodli obrátiť potom ako sa mali možnosť oboznámiť s činnosťou jej úradu počas osobného stretnutia v marci 2019.

SIEŤOVACIE STRETNUTIE RÓMSKYCH ŽIEN A ŽENSKÝCH I RÓMSKYCH MVO - ZÁKLAD BUDÚCEJ SPOLUPRÁCE PRI PRESADZOVANÍ REPRODUKČNÝCH PRÁV RÓMSKYCH ŽIEN.

Pridané: 20. 05. 2019 12:42
V Prešove sme dňa 30. apríla 2019 zorganizovali jednodňové sieťovacie stretnutie. Jeho cieľom bolo vytvoriť priestor na nadviazanie kontaktu a vzájomnú diskusiu rómskych žien a zástupkýň ženských rómskych mimovládnych organizácií venujúcich sa ochrane reprodukčných práv žien či aktivitám smerujúcim k podpore rómskych žien.

Stretnutia s rómskymi ženami z Keceroviec a z Vtáčkoviec

Pridané: 11. 04. 2019 15:52
V týchto mesiacoch sme zorganizovali dve stretnutia v rómskych komunitách zamerané na sieťovanie rómskych žien z rôznych lokalít.

Rómske ženy sa stretli s verejnou ochrankyňou práv

Pridané: 10. 04. 2019 15:20
Dňa 12. marca 2019 sa ďalšieho stretnutia rómskych aktivistiek v Prešove osobne zúčastnila Verejná ochrankyňa práv spoločne s tromi zamestnankyňami jej kancelárie.

STRETNUTIA S RÓMSKYMI AKTIVISTKAMI NAĎALEJ POKRAČUJÚ

Pridané: 14. 02. 2019 15:22
Prvé stretnutie rómskych aktivistiek tohto roku sa uskutočnilo 16. januára 2019 vďaka podpore OSI.

Rómske aktivistky pokračujú v aktivitách na presadzovanie ich práv

Pridané: 21. 09. 2018 10:13
Vďaka Slovensko-českému ženskému fondu a ich jednorazovej finančnej podpore sme zrealizovali ďalšie stretnutie pre rómske aktivistky, ktoré majú silnú potrebu pokračovať v aktivitách na presadzovanie ich práv a práv iných rómskych žien.