Aktualita

Rómske aktivistky pokračujú v aktivitách na presadzovanie ich práv

Pridané: 21. 09. 2018 10:13

Vďaka podpore Slovensko-českého ženského fondu sme zrealizovali ďalšie stretnutie pre rómske aktivistky, ktoré majú silnú potrebu pokračovať v aktivitách na presadzovanie ich práv a práv iných rómskych žien.

11. septembra 2018 sme sa preto opäť spoločne stretli a hovorili o ďalších advokačných možnostiach. Keďže ani petície a sťažnosti rómskych žien situáciu nezmenili a ich požiadavky nie sú stále vypočuté, prišli s nápadom iniciovať osobné stretnutie na zodpovedných ministerstvách v Bratislave.

Chceli by sa stretnúť ohľadom odškodnenia násilne sterilizovaných rómskych žien a prešetrenia tejto praxe. Taktiež by chceli hovoriť o zlom zaobchádzaní, ktoré zažívajú rómske ženy v nemocniciach, ich segregácii a ponižovaní. Momentálne čakáme na to, ako ministerstvá na naše žiadosti o stretnutia zareagujú. Veríme, že sa s nami budú mať záujem stretnúť.

Stretnutie sme uskutočnili v rámci projektu Presadzovanie reprodukčných práv rómskych žien na Slovensku, ktorý finančne podporil Slovensko-český ženský fond.