Aktualita

Diskriminovať sa nevypláca: Súd definitívne rozhodol, že majiteľ baru v Spišských Vlachoch musí zaplatiť odškodnenie za diskrimináciu

Pridané: 29. 06. 2016 12:21

Krajský súd v Košiciach na včerajšom pojednávaní rozhodol v prípade diskriminácie rómskych spotrebiteľov, ktorí pre svoj etnický pôvod neboli obslúžení v jednom z barov v Spišských Vlachoch. Svojím rozhodnutím potvrdil, že majiteľ baru musí každému z dvoch poškodených zaplatiť finančné odškodnenie vo výške po 300 eur a trovy konania.

Prípad sa týka incidentu z decembra 2009, pri ktorom dvaja rómski spotrebitelia - manželský pár - neboli obslúžení v jednom z barov v Spišských Vlachoch, ktorí navštívili spoločne so svojimi nerómskymi kolegyňami z práce. Majiteľ baru odmietol obslúžiť celý kolektív s odôvodnením, že Rómov neobsluhuje. „Majiteľ nám povedal, že nás vo svojom bare neobslúži, pretože ak by to urobil, zajtra prídu do jeho podniku ďalší Rómovia," spomína si na celý incident Roman Pecha, jeden z poškodených v prípade.

Poškodení sa obrátili na Poradňu pre občianske a ľudské práva, ktorá im sprostredkovala bezplatné právne zastúpenie, a proti majiteľovi baru podali žalobu podľa antidiskriminačného zákona. Majiteľ baru sa na súde obhajoval najmä tým, že bar je súkromným klubom a nikto zo skupiny nemal členskú klubovú kartu, ako aj tým, že skupina sa správala neslušne, preto ich neobslúžil. Súd však prihliadol na výpoveď majiteľa baru na polícii bezprostredne po udalosti, v ktorej sám priznal, že dôvodom neobslúženia bol práve rómsky etnický pôvod dvoch poškodených a obavy, že by do baru začali chodiť ďalší Rómovia.

Okresný súd v Spišskej Novej Vsi začiatkom roku 2012 rozhodol, že došlo k diskriminácii rómskych spotrebiteľov a nariadil majiteľovi baru písomne sa im ospravedlniť. Okrem toho uložil majiteľovi baru povinnosť zverejniť písomné ospravedlnenie na viditeľnom mieste na dverách baru a uverejniť ho v regionálnych novinách formou platenej inzercie. Nepriznal však poškodeným žiadne finančné odškodnenie. Proti rozhodnutiu, v časti nepriznania finančného odškodnenia, sa poškodení odvolali a namietali, že nepriznanie finančného odškodnenia bagatelizuje zásah do ich ľudskej dôstojnosti, ku ktorému diskrimináciou došlo. Krajský súd ich odvolaniu vyhovel a vec vrátil okresnému súdu na ďalšie konanie.

Ten rozsudkom zo dňa 25.4.2014 priznal každému z poškodených finančné odškodnenie po 300 eur a zaviazal majiteľa baru zaplatiť im aj trovy konania. Proti tomuto rozhodnutiu sa odvolal majiteľ baru, ako aj poškodení spotrebitelia, ktorí namietali, že odškodnenie v danej výške z hľadiska medzinárodných štandardov stále nemožno považovať za primerané, účinné a odstrašujúce. Krajský súd v Košiciach na včerajšom pojednávaní dňa 28.06.2016 v prípade definitívne rozhodol.

Potvrdil ostatné rozhodnutie okresného súdu a prikázal majiteľovi baru zaplatiť každému z poškodených odškodnenie po 300 eur a nahradiť im trovy konania vo výške približne 1800 Eur. Súd po vyhlásení rozsudku na pojednávaní krátko konštatoval, že uvedená suma je za dané porušenie práv diskriminovaných osôb primeraná a dostatočná. Proti rozhodnutiu sa už nemožno odvolať a jeho doručením majiteľovi baru aj poškodeným sa stane právoplatným.

Pán Pecha, jeden z poškodených po rozhodnutí súdu uviedol: „Som rád, že krajský súd definitívne rozhodol, že majiteľ baru je povinný zaplatiť nám za diskrimináciu aj finančné odškodnenie. Celý zážitok bol pre nás veľmi ponižujúci. Aj dnes mám obavy ísť si niekde s rodinou sadnúť do podniku, bojím sa, že sa to zapakuje. V súdnom konaní sme žiadali aj finančné odškodnenie najmä preto, aby sa diskriminácia nevyplácala a aby takéto prípady na Slovensku viac neboli. Viem, že ja a moja manželka nie sme zďaleka jediní, komu sa taká vec stala. Chcel by som povzbudiť všetkých Rómov a Rómky, aby sa v prípadoch diskriminácie domáhali spravodlivosti, lebo inak sa len ťažko niečo zmení. Neviem, či tých 600 eur a trovy konania odradia majiteľa baru zmeniť svoje rasistické správanie. Ale je to podľa mňa krok vpred a verím, že slovenské súdy do budúcna v podobných prípadoch peňažné odškodnenie za diskrimináciu zvýšia.“

Advokátka spolupracujúca s Poradňou pre občianske a ľudské práva a právna zástupkyňa poškodených, Stanislava Liptáková, po rozhodnutí uviedla: „Rozhodnutie súdu možno v slovenských podmienkach považovať za progresívne a do budúcna môže zlepšiť prístup k spravodlivosti v prípadoch diskriminácie v prístupe k službám. Celý prípad však zároveň dokazuje, že súdy na Slovensku majú stále tendenciu prípady rasovej diskriminácie do značnej miery bagatelizovať. Nevnímajú ich ako konanie, ktoré samo o sebe vážnym spôsobom znižuje dôstojnosť človeka. Som presvedčená, že finančné odškodnenie priznané v tomto prípade nemožno považovať za dostatočne účinné. Rómovia a Rómky pritom na Slovensku stále čelia diskriminácii pri vstupe do reštaurácií, barov či diskoték. Súdy jednoducho musia v takýchto prípadoch rázne zasiahnuť a uložiť diskriminujúcim subjektom dôrazné sankcie, vrátane tých finančných.“

K rozhodnutiu súdu sme vydali tlačovú správu.