Aktualita

Európska komisia zverejnila správu o uplatňovaní antidiskriminačnej legislatívy na Slovensku

Pridané: 06. 10. 2017 11:32

4. septembra 2017 bola zverejnená správa týkajúca sa implementácie antidiskriminačnej legislatívy vrátane antidiskriminačného zákona na Slovensku v roku 2016. Na jej príprave sa podieľala naša spolupracujúca advokátka Vanda Durbáková v rámci jej spolupráce s Európskou sieťou právnych expertiek a expertov na rodovú rovnosť a nediskrimináciu.

Správa zahŕňa okrem právneho rámca a analýzy uplatňovania antidiskriminačnej legislatívy na Slovensku aj popis súdnych rozhodnutí v prípadoch, ktoré vedieme v Poradni. Správa sa zameriava nielen na diskrimináciu z dôvodu enického pôvodu a rasy, ale aj iných diskriminačných dôvodov ako sú vek, zdravotné znevýhodnenie, sexuálna orientácia a náboženské vierovyznanie či viera.