Aktualita

Informovali sme Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva o porušovaní práva mnohých Rómov a Rómiek na Slovensku na prístup k pitnej vode

Pridané: 05. 08. 2019 15:15

Každý má právo na prístup k pitnej vode. Mnohým Rómom a Rómkam na Slovensku, ktorí žijú v sociálne vylúčených komunitách, je však toto právo upierané. Preto sme v júli 2019 spoločne s partnerskou organizáciou Fórum pre ľudské práva podali Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva správu, v ktorej informujeme o vážnych nedostatkoch v tejto oblasti. Veríme, že Výbor našu správu vezme do úvahy a odporučí slovenskej vláde, aby situáciu urýchlene riešila.