Aktualita

Informovali sme Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva

Pridané: 28. 08. 2019 10:30

Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva sme zaslali alternatívnu správu, v ktorej popisujeme viaceré nedostatky v uplatňovaní Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach zo strany slovenskej vlády vo vzťahu k rómskej menšine u nás. Pozornosť v nej venujeme okrem iného otázkam porušovania reprodukčných práv rómskych žien či práv rómskych detí na vzdelanie.

Výbor bude v októbri 2019 na zasadnutí so slovenskou vládnou delegáciou v Ženeve hodnotiť, aký pokrok urobilo Slovensko v uplatňovaní uvedeného paktu. Veríme, že naša správa poskytne výboru bližšie informácie o dodržiavaní ľudských práv rómskej menšiny u nás. 

Správa je dostupná v angličtine.