Aktualita

Informovali sme Výbor OSN pre práva dieťaťa

Pridané: 15. 04. 2016 16:20

Výboru OSN pre práva dieťaťa (CRC) sme zaslali alternatívnu správu, v ktorej popisujeme viaceré nedostatky v uplatňovaní Dohovoru o právach dieťaťa zo strany slovenskej vlády vo vzťahu k rómskych deťom na Slovensku.

Správu sme pripravili v spolupráci s Európskym centrom pre práva Rómov (ERRC) a je dostupná v anglickom jazyku.