Aktualita

Informovali sme Výbor OSN pre práva dieťaťa

Pridané: 07. 07. 2015 06:30

V spolupráci s Európskym centrom pre práva Rómov (ERRC) sme vypracovali alternatívnu správu, v ktorej popisujeme nedostatky v implementácii Dohovoru o právach dieťaťa zo strany Slovenska. Správu sme adresovali Výboru OSN pre práva dieťaťa, ktorý monitoruje dodržiavanie tejto medzinárodnej zmluvy zo strany jednotlivých členských krajín.

V správe sa sa špecificky venujeme pretrvávajúcim nedostatkom v dodržiavaní Dohovoru vo vzťahu k rómskym deťom na Slovensku.