Aktualita

Informovali sme Výbor OSN proti mučeniu

Pridané: 17. 07. 2015 06:12

Naša spolupráca s Európskym centrom pre práva Rómov (ERRC) pokračuje. Nedávno sme spoločne zaslali alternatívnu správu k Výboru OSN proti mučeniu (CAT), v ktorej popisujeme pretrvávajúce nedostatky v uplatňovaní Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu na Slovensku.

Zamerali sa na vybrané oblasti, týkajúce sa uplatňovania tohto medzinárodného dohovoru vo vzťahu k príslušníkom/-čkam rómskej menšiny u nás.