Aktualita

Zorganizovali sme brífing pre médiá k rozhodnutiu Európskeho súdu v prípade dvoch poškodených Rómov z policajnej razie v Moldave

Pridané: 03. 09. 2020 14:16

Dňa 2. septembra 2020 sme zorganizovali brífing pre médiá, na ktorom sme infomovali o rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade dvoch poškodených Rómov z policajnej razie v Moldave. Súd rozhodol, že Slovensko porušilo ich právo na ochranu pred policajným násilím aj ich právo na účinné vyšetrenie tohto násilia, vrátane vyšetrenia možného rasového motívu prípravy celej policajnej akcie. Podľa súdu zodpovedné štátne orgány násilie voči nim nedostatočne vyšetrili, čím porušili svoje medzinárodné právne záväzky v oblasti ľudských práv a priznal každému z poškodených odškodnenie v plnej požadovanej výške 20 000 Eur. 

Nadväzujúc na nami vydanú tlačovú správu sme na brífingu o celom prípade a rozhodnutí Európskeho súdu bližšie informovali. Poukázali sme tiež na potrebu prijímania systémových opatrení zo strany štátu, ktoré by vyšetrovanie policajného násilia skvalitnili a do budúcna týmto prípadom zabránili.     

Brífingu sa zúčastnil aj jeden z poškodených stažovateľov, ktorý okrem iného povedal:

"To, čo sa stalo v Moldave, už nechcem, aby sa to stalo viac krát." 

Za priestory, v ktorých sme briefing zorganizovali, ďakujeme Kino Úsmev. Za fotografie ďakujeme Maja Bodnarova photography 

Chceme poďakovať nadáciám Open Society Foundations, Sigrid Rausing Trust a ďalším donorom, ktorí podporili našu prácu na tomto prípade, umožnili nám dosiahnuť toto súdne rozhodnutie a organizovať tento brífing.  

Informácia o projekte, v rámci ktorého sme brífing zorganizovali:

Projekt ‘Presadzovanie ľudských práv rómskej menšiny prostredníctvom využívania právnych prostriedkov ochrany a v spolupráci s miestnymi rómskymi aktivistkami a aktivistami’ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.