Aktualita

Na ministerstve zdravotníctva sme hovorili o diskriminácii rómskych žien v pôrodniciach

Pridané: 06. 03. 2019 16:44

V utorok 19. februára 2019 sme sa stretli so zástupcami sekcie zdravia ministerstva zdravotníctva s cieľom poukázať na pretrvávajúce prejavy diskriminácie rómskych žien v nemocniciach a diskutovať o opatreniach na jej odstránenie. 

Stretnutie sme iniciovali v nadväznosti na vydanú správu Vakeras Zorales, ktorou sme v predošlom roku poukázali na prejavy ponižovania, diskriminácie a násilia, ktorým sú rómske ženy v niektorých pôrodniciach na východnom Slovensku vystavené. 

Stretnutia sa zúčastnila aj jedna z rómskych aktivitiek, ktorá sa spolu so skupinou ďalších rómskych žien dlhodobo usiluje o zlepšenie situácie v tejto oblasti. Hovorila o svojich negatívnych skúsenostiach s poskytovaním reprodukčnej zdravotnej starostlivosti v jednej z pôrodníc a apelovala tak na ministerstvo zdravotníctva, aby podniklo kroky smerom k zmene.   

Na stretnutí sme diskutovali aj o niektorých možných opatreniach, ktoré v danej oblasti navrhujeme, vrátane potreby zlepšiť kontrolnú činnosť vo vzťahu k nemocniciam. Účinné kontrolné mechanizmy považujeme za kľúčové na zlepšenie súčasného stavu.        

V našej komunikácii s ministerstvom zdravotníctva v tejto téme plánujeme ďalej pokračovať.