Aktualita

Na pôde Rady Európy sme hovorili o potrebe odškodnenia násilne sterilizovaných rómskych žien

Pridané: 18. 04. 2019 14:44

9. apríla 2019 vystúpil náš kolega Štefan Ivanco na zasadnutí Výboru pre rovnosť a nediskrimináciu v rámci parlamentného zhromaždenia Rady Európy v Štrasburgu, ktoré sa venovalo téme násilných sterilizácii rómskych žien. 

Predstavil kontext tohto problému na Slovensku a zdôraznil, že je potrebné, aby slovenská vláda prijala opatrenia, ktoré povedú k odškodneniu poškodených žien. 

Zasadnutie sa uskutočnilo v súvislosti s pripravovanou správou o pôrodnom a gynekologickom násilí, ktorú príslušný výbor aktuálne pripravuje.