Aktualita

Na podujatí OBSE sme hovorili o prekážkach Rómov a Rómiek v prístupe k spravodlivosti

Pridané: 01. 12. 2017 12:47

16.-17. novembra 2017 sa naša kolegyňa Vanda Durbáková vo Viedni zúčastnila podujatia spoluorganizovaného Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktoré sa venovalo otázke prístupu k spravodlivosti ako kľúčového elementu vlády zákona (Supplementary Human Dimension Meeting (SHDM) on Access to Justice as a Key Element of the Rule of Law).

Počas jednej z vedľajších diskusií v rámci tohto podujatia prezentovala náš pohľad na prístup k spravodlivosti v prípadoch diskriminácie na základe našich skúseností s vedením súdnych konaní týkajúcich sa diskriminácie Rómov a Rómiek a policajného násilia. Poukázala okrem iného na pretrvávajúce bariéry v prístupe k spravodlivosti, ktorým diskriminovaní Rómovia a Rómky v tejto oblasti čelia a ktoré musia zodpovedné štátne inštitúcie odstraňovať. 

Osobitne poukázala na dlhodobé odopieranie spravodlivosti nezákonne sterilizovaným rómskym ženám zo strany našej vlády, ktorá aj napriek odporúčaniam medzinárodných inštitúcií odmieta zriadiť nezávislý orgán, ktorý by prešetril rozsah tejto praxe a zabezpečil mimosúdne odškodnenie poškodených žien.