Aktualita

Na stretnutí so Slovenskou obchodnou inšpekciou sme hovorili o účinnejšom odhaľovaní diskriminácie Rómov a Rómiek v prístupe k službám

Pridané: 08. 07. 2020 13:23

Na pôde inšpektorátu pre Košický kraj Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) sme sa stretli s jej zástupkyňami a zástupcami a diskutovali o diskriminácii Rómov a Rómiek v prístupe k verejným službám na Slovensku. 

Stretnutie sme iniciovali s cieľom diskutovať o analýze, ktorú sme v tejto oblasti v ostatnom období vypracovali. Analýza ponúka ucelený pohľad na doterajšiu kontrolnú činnosť SOI týkajúcu sa diskriminácie Rómov a Rómiek. Na stretnutí sme okrem iného diskutovali o viacerých konkrétnych otázkach, súvisiacich s preukazovaním či prevenciou ich diskriminácie a predstavili aj naše odporúčania.   

SOI v rámci svojej kontrolnej činnosti venuje prípadom diskriminácie Rómov a Rómiek dlhodobo pozornosť. Odporúčania, ktoré sme na stretnutí prezentovali, môžu prispieť k účinnejšiemu odhaľovaniu a prevencii diskriminácie Rómov a Rómiek v prístupe k službám v našej spoločnosti. Veríme, že sa viaceré z nich už v blízkej budúcnosti premietnu do činnosti SOI.