Aktualita

Na stretnutí v Košiciach sa rómske ženy pripravovali na monitoring prípadov diskriminácie

Pridané: 07. 08. 2019 15:41

Dňa 24. júna 2019 sme na spoločnom stretnutí v Košiciach s rómskymi ženami hovorili o ich aktívnej účasti na monitorovaní prípadov diskriminácie v rómskych komunitách  na východnom Slovensku. 

S rómskymi ženami dlhodobo úzko spolupracujeme na rôznych aktivitách, ktoré v Poradni realizujeme. Spoluprácu s nimi vnímame ako veľmi dôležitú, ako aj fakt, aby za túto prácu mali zaplatenú riadnu odmenu vždy, ak je to možné. Tentokrát sme so ženami podrobnejšie hovorili o ich aktívnej účasti na monitorovaní prípadov diskriminácie, najmä  v prístupe k tovarom a službám v rómskych komunitách. Rómske ženy prejavili záujem o spoluprácu na monitorovaní týchto prípadov nielen v lokalitách, kde žijú, ale aj v iných lokalitách na východnom Slovensku, kde k takýmto prípadom môže dochádzať.

Niektoré zo žien prejavili aj záujem osobne sa zúčastniť na kontrolách Slovenskej obchodnej inšpekcie v podnikoch, kde k diskriminácii dochádza. Na stretnutí sme podrobnejšie hovorili o spôsobe monitorovania v teréne a nastavovali pravidlá našej spolupráce.  

Stretnutie sme zorganizovali v rámci projektu Odstraňovanie diskriminácie a zlepšenie ochrany práv menšín na Slovensku - úvahy a poučenia s finančnou podporou Open Society Foundations