Aktualita

Na zasadnutí Výboru OSN sme osobne hovorili o porušovaní práv rómskej menšiny na Slovensku

Pridané: 23. 10. 2019 09:12

V dňoch 09. - 10. októbra 2019 sme sa spoločne s rómskou aktivistkou osobne zúčastnili zasadnutia Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva v Ženeve (CECSR). 

V júli 2019 sme spoločne s partnerskou organizáciou Fórum pro lidská práva zaslali alternatívnu správu, v ktorej sme ho informovali o porušovaní práva mnohých Rómov a Rómiek na prístup k pitnej vode. V septembri 2019 sme mu zaslali vlastnú alternatívnu správu, v ktorej sme ho informovali po porušovaní práv rómskej menšiny v ďalších vybraných oblastiach na Slovensku. 

Počas zasadnutia výboru sme na osobnom stretnutí s členkami a členmi výboru hovorili o konkrétnych porušeniach v oblasti prístupu k pitnej vode a nakladaní s odpadmi, segregácii rómskych žien v niektorých slovenských pôrodniciach, diskriminácii rómskych detí v prístupe k vzdelaniu a o legislatíve, ktorá má diskriminačný dopad na rómske ženy a ich deti. Úvodné slovo na tomto stretnutí mala rómska aktivistka, ktorá svojou vlastnou skúsenosťou zhrnula porušovania práv Rómov a Rómiek v týchto oblastiach. Členovia a členky výboru pozitívne ocenili osobnú účasť rómskej ženy z marginalizovanej rómskej komunity na zasadnutí. 

Informácie, ktoré sme im poskytli, využili členovia a členky výboru pri kladení otázok našej vládnej delegácii.  

Naša osobná účasť na zasadnutí Výboru OSN bola možná vďaka finančnej podpore nadácie Sigrid Rausing Trust.