Aktualita

Naša kolegyňa Vanda Durbáková sa stala členkou Európskej siete právnych expertiek a expertov na rodovú rovnosť a nediskrimináciu (European network of legal experts in gender equality and non- discrimination).

Pridané: 22. 12. 2016 11:30

V decembri 2016 sa naša spolupracujúca advokátka Vanda Durbáková stala členkou Európskej siete právnych expertiek a expertov na rodovú rovnosť a nediskrimináciu (European network of legal experts in gender equality and non- discrimination). Cieľom tejto siete je okrem iného poskytovať Európskej komisii nezávislé informácie týkajúce sa všetkých zakázaných dôvodov diskriminácie pokrytých Smernicou 2000/43/EC a 2000/78/EC.

Vanda je zodpovedná za poskytovanie informácií týkajúcich  sa zakázaných dôvodov rasa, etnicita, náboženské vierovyznanie alebo viera, vek, zdravotné znevýhodnenie a sexuálna orientácia. Sieť je koordinovaná  Human European Consultancy, Univerzitou v Utrechte a Migration Policy Group. Viac informácií o nej nájdete na: http://www.equalitylaw.eu/.