Aktualita

Novým projektom šírime pozitívne príbehy Rómov a Rómiek, ktorí sa s našou podporou bránili porušovaniu svojich práv

Pridané: 26. 05. 2021 15:55

Rómovia a Rómky na Slovensku naďalej čelia prejavom rasovej diskriminácie a riziku nezákonného policajného násilia. Poškodené osoby sa v dôsledku rôznych bariér (najmä nedôvera v inštitúcie, dĺžka právnych konaní, kvalita rozhodovania riešených prípadov, nedostatok informácií) len zriedka domáhajú svojich práv.

V snahe prispieť k zlepšeniu tejto situácie sme preto v máji začali realizovať nový projekt. Jeho cieľom je šíriť pozitívne príbehy Rómov a Rómiek, ktorí sa s našou podporou bránili porušovaniu svojich práv a inšpirovať iné znevýhodnené osoby k tomu, aby sa mu taktiež aktívne bránili. Príbehy budeme šíriť prostredníctvom sociálnych sietí. 

Týmto projektom zároveň posilňujeme naše kapacity pri zabezpečovaní bezplatného právneho zastupovania Rómov a Rómiek v prípadoch porušovania ich ľudských práv.

Projekt realizujeme v období od 1. mája do 31. decembra 2021.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Poradňa pre občianske a ľudské práva.