Aktualita

Obžalovaní policajti v kauze týrania rómskych chlapcov z Luníka IX sú nevinní - potvrdil to dnes odvolací súd, ktorý zamietol odvolanie prokurátora proti oslobodzujúcemu rozsudku

Pridané: 11. 12. 2020 14:15

Krajský súd v Košiciach na dnešnom verejnom zasadnutí zamietol odvolanie prokurátora krajskej prokuratúry proti oslobodzujúcemu rozsudku Okresného súdu Košice II z 4. decembra 2019 v prípade  týrania šiestich rómskych chlapcov z Luníka IX. Rozsudok, ktorým boli obžalovaní policajti spod obžaloby oslobodení, je tak právoplatný a odvolanie nie je proti nemu prípustné.

K incidentu malo dôjsť v marci roku 2009 na policajnej stanici Košice – Juh. Niekoľko policajtov zadržalo šiestich rómskych chlapcov vo veku 11-15 rokov a predviedlo ich na policajnú stanicu OO PZ Košice - Juh. Tam ich mali nútiť vyzliecť sa donaha fackovať a plniť ďalšie šikanujúce príkazy, zasahujúce do ich ľudskej dôstojnosti. Mali im taktiež hroziť nabitou zbraňou a huckať na nich psov. Časť uvedeného konania bola nahrávaná na mobilný telefón a zostrihaná nahrávka bola následne zverejnená na internete.

Krajský súd dnes o prípade rozhodoval po tretí krát. V rokoch 2016 a 2018 rozhodnutia okresného súdu na základe podaných odvolaní prokurátora zrušil, pričom poukázal na závažné nedostatky pri prejednávaní prípadu a konštatoval, že pre objasnenie nejasností a neúplnosť skutkových zistení je potrebné vykonať ďalšie dôkazy.

Svojím dnešným rozhodnutím, ktorým zamietol odvolanie prokurátora, prakticky potvrdil ostatné oslobodzujúce rozhodnutie Okresného súdu Košice II z 4. decembra 2019. Konštatoval, že okresný súd v prípade vykonal všetky dôkazy, ktoré v súlade so zásadami trestného konania aj vyhodnotil, nestotožnil sa tak s dôvodmi uvádzanými v odvolaní prokurátora.

Poškodeným Rómom dlhodobo sprostredkováva bezplatnú právnu pomoc mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva. Advokátka spolupracujúca s Poradňou a právna zástupkyňa poškodených Vanda Durbáková k dnešnému rozhodnutiu súdu uviedla:

„Spravodlivosť v tomto trestnom konaní podľa mňa zlyhala. Je smutné, že dôkazy v ňom vykonané, vrátane zvukovo-obrazovej nahrávky nepostačovali na odsúdenie obžalovaných. Každopádne súdy  v tomto prípade nedokázali spravodlivo a bez prieťahov v primeranej lehote rozhodnúť a nedokázali poškodeným poskytnúť účinný prístup k spravodlivosti tak, ako ich k tomu zaväzuje medzinárodné právo. Trestné konanie trvalo skoro 12 rokov, čo je podľa môjho názoru neprimeraná dĺžka, zvlášť v prípade tak závažných obvinení. Poškodení sa preto v tejto súvislosti už domáhajú svojich práv pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu.“

K rozsudku sme vydali tlačovú správu.

 

Informácia o projekte, v rámci ktorého bola táto tlačová správa vydaná:

Projekt ‘Presadzovanie ľudských práv rómskej menšiny prostredníctvom využívania právnych prostriedkov ochrany a v spolupráci s miestnymi rómskymi aktivistkami a aktivistami’ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.