Aktualita

Odpoveď hlavného kontrolóra ÚPSK na petíciu proti diskriminácii a segregácii rómskych žien na pôrodnici v prešovskej nemocnici

Pridané: 09. 01. 2018 16:16

Minulý rok sme viackrát informovali o petícii proti ponižovaniu a zlému zaobchádzaniu s rómskymi ženami v nemocnici v Prešove, ktorú iniciovali rómske ženy z Jarovníc.

Petíciu sme vtedy zaslali ministrovi zdravotníctva, ktorý ju posúdil ako sťažnosť a postúpil ju na vybavenie prešovskému samosprávnemu kraju odboru zdravotníctva, aby v nemocnici vykonal kontrolu.

ÚPSK však nezistil žiadne nedostatočné ani zlé zaobchádzanie zdravotníckeho personálu voči rómskym ženám, pričom si len vyžiadal stanoviská nemocnice. Tento postup sme nepovažovali za dostatočný a preto sme podali podnet hlavnému kontrolórovi ÚPSK, aby postup vykonanej kontroly prešetril.

Podľa hlavného kontrolóra ÚPSK pri prešetrení podnetu postupoval správne, s čím v Poradni nesúhlasíme. Myslíme si, že kontrola bola nedostatočná a zodpovedné orgány neurobili dosť, aby podanie žien objektívne posúdili. V danej veci zvážime právne možnosti ako výsledky kontroly zvrátiť.

Odpoveď hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja si môžete prečítať na tomto mieste.