Aktualita

Odpoveď Úradu Prešovského samosprávneho kraja na petíciu žien

Pridané: 12. 10. 2017 15:57

Začiatkom októbra nám došla odpoveď z Úradu Prešovského samosprávneho kraja, odboru zdravotníctva, ktorému Ministerstvo zdravotníctva postúpilo na vybavenie petíciu rómskych aktivistiek z Jarovníc ako sťažnosť na zlé zaobchádzanie s rómskymi ženami v nemocnici v Prešove. 

Úrad Prešovského samosprávneho kraja v svojom liste uvádza, že nezistil žiadne nedostatočné ani zlé zaobchádzanie zdravotného personálu k rodičkám rómskeho etnika. Podľa úradu - ak by dochádzalo k zlému zaobchádzaniu zdravotníckeho personálu k rodičkám zo sociálne znevýhodneného prostredia, aby sa o tieto rodičky zdravotnícky personál staral nedostatočne, či dokonca ich akýmkoľvek spôsobom ponižoval - nevracali by sa do nemocnice opakovane rodiť.  

S prešetrením sťažnosti a závermi úradu nesúhlasíme, a preto využijeme ďalšie právne prostriedky na ich zvrátenie.  

Odpoveď Úradu Prešovského samosprávneho kraja si môžete prečítať na tomto mieste.