Aktualita

Odvolací súd potvrdil, že mesto Spišská Nová Ves diskriminovalo rómsku ženu v prístupe k zamestnaniu a musí ju odškodniť

Pridané: 21. 03. 2018 08:41

Mesto Spišská Nová Ves diskriminovalo rómsku ženu pri výberovom konaní na miesto terénnej sociálnej pracovníčky a musí ju odškodniť. Právoplatne to potvrdil Krajský súd v Košiciach, ktorý sa v plnom rozsahu stotožnil z rozhodnutím Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi z marca 2017. Ide o jedno z prvých právoplatných rozhodnutí slovenských súdov v prípade rasovej diskriminácie v prístupe k zamestnaniu v prospech diskriminovanej osoby.

Poškodená rómska žena sa v roku 2010 uchádzala o miesto terénnej sociálnej pracovníčky v Spišskej Novej Vsi. Napriek tomu, že mala požadované vzdelanie aj dlhoročnú prax s terénnou prácou v rómskych komunitách, na voľné miesto boli prijaté uchádzačky nerómskeho pôvodu s nižšou kvalifikáciou a kratšou praxou, ktoré neovládali rómsky jazyk. Aj Fond sociálneho rozvoja, ktorý v tom čase financoval pracovné miesto, následne, na podnet pani Pompovej vyjadril pochybnosti nad zákonnosťou priebehu výberového konania, avšak jeho výsledky už nemohol zvrátiť.

Úsilie poškodenej ženy o dosiahnutie spravodlivosti trvalo takmer osem rokov. Okresný aj krajský súd jej žalobu spočiatku zamietli. O jej prípade rozhodoval aj Ústavný súd SR, ktorý jej sťažnosti v decembri 2015 vyhovel a celý prípad sa opätovne vrátil na stôl okresnému súdu. Ten v marci 2017 rozhodol v prospech poškodenej ženy a prípad sa následne dostal opäť na stôl Krajského súdu v Košiciach.  

Krajský súd svojím rozsudkom potvrdil, že mesto diskriminovalo poškodenú ženu v prístupe k zamestnaniu z dôvodu jej rómskej etnickej príslušnosti. Okrem ospravedlnenia, musí mesto poškodenej žene zaplatiť jej náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 2500 eur. Krajský súd sa v plnom rozsahu stotožnil s odôvodnením okresného súdu, keď konštatoval, že mesto rozumnými argumentami nedokázalo vysvetliť prijatie uchádzačiek s nižšou kvalifikáciou a kratšou praxou a ani vysvetliť pochybnosti o transparetnosti celého výberového procesu. Súdy však nepriznali diskriminovanej žene odškodnenie v plnej požadovanej výške 5000 eur. V tejto súvislosti konštatovali, že priznanú sumu 2 500 eur považujú za primeranú.

Rozhodnutie je právoplatné a nie je možné sa voči nemu odvolať.

Poškodená žena k rozsudku krajského súdu uviedla:

„Rozhodnutie krajského súdu ma veľmi potešilo. Som veľmi rada, že moja snaha o spravodlivosť  nakoniec nebola zbytočná. Verím, že môj úspech by mohol povzbudiť iných ľudí k tomu, aby sa nebáli postaviť proti diskriminácii, porušovaniu ľudských práv a neprávosti. Zamestnávatelia by nemali odmietať ľudí, ktorí si hľadajú prácu, kvôli ich inému etnickému pôvodu. Tiež verím, že môj prípad zlepší rozhodovanie súdov v takýchto prípadoch pre iných ľudí do budúcna.“    

Bezplatnú právnu pomoc poškodenej rómskej žene v súdnych konaniach  dlhodobo sprostredkovávala mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva so sídlom v Košiciach.

Advokátka spolupracujúca s Poradňou a právna zástupkyňa poškodenej, Vanda Durbáková, v súvislosti s rozhodnutím súdu povedala: 

„Rozhodnutie krajského súdu v prospech klientky vnímam pozitívne. Súdy však musia do budúcna podstatne zrýchliť svoje rozhodovanie v prípadoch diskriminácie a diskriminované osoby primerane odškodňovať. Je nevyhnutné, aby súdy vysielali jasný signál, že diskriminácia sa nevypláca.“  

K rozhodnutiu krajského súdu sme vydali tlačovú správu.