Aktualita

Okresný súd v Trnave roky ignoroval prípad diskriminovaného Róma. Ústavný súd ho kvôli prieťahom v súdnom konaní odškodnil

Pridané: 09. 05. 2019 11:57

Ústavný súd odškodnil Róma, ktorý sa od roku 2014 neúspešne domáha nápravy za diskrimináciu v prístupe k zamestnaniu. Okresný súd v Trnave v jeho prípade dlhý čas vôbec nekonal. Prvé pojednávanie vytýčil až po takmer štyroch rokoch od podania žaloby. Ústavný súd priznal poškodenému 2000 eur za prieťahy v súdnom konaní. 

Poškodený Róm sa obrátil na okresný súd v roku 2014 potom, čo mu miestna pracovná agentúra odmietla sprostredkovať ponúkané voľné pracovné miesto kvôli jeho etnickému pôvodu. Zdôvodňovala to tým, že firma, pre ktorú hľadala ľudí, si výslovne neželá Rómov. 

Súd sa jeho žalobou na ochranu pred diskrimináciou dlho vôbec nezaoberal. Prvé pojednávanie v prípade sa uskutočnilo až v septembri 2018 - tri roky a osem mesiacov po podaní žaloby.  V priebehu súdneho konania navyše pracovná agentúra zanikla. Jej práva a povinnosti prevzala iná spoločnosť, na ktorej majetok  bol pred prvým pojednávaním vyhlásený konkurz. Odškodnenie za diskrimináciu, ktoré si poškodený na súde uplatňuje sa tak stalo prakticky nevymožiteľné.

V roku 2018 sa preto poškodený obrátil so sťažnosťou na Ústavný súd, kde namietal, že nečinnosťou okresného súdu došlo k porušeniu jeho práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. Ten jeho sťažnosti vyhovel a rozhodol, že postupom okresného súdu došlo k porušeniu tohto jeho práva.  Zároveň Ústavný súd SR priznal poškodenému odškodnenie vo výške 2000 eur.

„Som rád, že sa to po rokoch vyriešilo aspoň týmto spôsobom. No na druhej strane ma mrzí, že  pracovná agentúra, ktorá ma diskriminovala, nepykala za svoje činy. Chcem tiež poďakovať Poradni pre občianske a ľudské práva a mojej advokátke za to, že pri mne stáli v tomto dlhom boji,“

povedal k rozhodnutiu ústavného súdu sťažovateľ.  

"Neprimeraná dĺžka súdnych konaní je obrovský problém slovenského súdnictva a v prípadoch diskriminácie sa s ním tiež stretávam.  Je to vec, ktorá okrem iného tiež odrádza poškodené osoby od toho, aby sa diskriminácii bránili. Podľa medzinárodného práva je však Slovensko povinné  zabezpečiť pre diskriminované osoby naozaj účinný prístup k spravodlivosti. Ministerstvo spravodlivosti a ďalšie zodpovedné inštitúcie by mali prísť konečne s ráznymi opatreniami tak, aby k prieťahom v súdnych konaniach týkajúcich sa diskriminácie nedochádzalo,"

povedala v k rozhodnutiu ústavného súdu advokátka spolupracujúca s Poradňou a právna zástupkyňa sťažovateľa Vanda Durbáková.

Rozhodnutie ústavného súdu je dostupné tu. K rozhodnutiu Ústavného súdu sme vydali tlačovú správu