Aktualita

Organizovali sme druhý ročník seminára o ochrane pred diskrimináciou pre rómskych aktivistov a aktivistky

Pridané: 28. 04. 2015 10:52

V apríli 2015 sme organizovali druhý ročník seminára o ochrane ľudských práv Rómov a Rómok na Slovensku pre rómskych aktivistov a aktivistky z rôznych kútov východného Slovenska.

Seminár nadviazal na dvojdňové vzdelávacie podujatie, ktoré sme organizovali v januári 2014. Stretli sa na ňom rómski aktivisti a aktivistky, ktorí sa zúčastnili prvého podujatia pred vyše rokom a ktorí majú záujem - vo vzájomnej spolupráci s nami - aktívnejšie sa angažovať v riešení prípadov diskriminácie rómskej menšiny vo svojom okolí. Prišli však aj viacerí ďalší aktívni Rómovia a Rómky z regiónu, ktorí sa prvého seminára nezúčastnili a mali záujem bližšie spoznať našu prácu v tejto oblasti.

Na seminári sme hovorili hlavne o tom, ako sa brániť diskriminácii v rôznych oblastiach života a čo robiť v prípadoch policajného násilia. Veľkú pozornosť sme venovali otázke diskriminácie a segregácie rómskych detí vo vzdelávaní, ktorú považujeme za jednu z hlavných prekážok smerom zlepšovaniu životných podmienok a spoločenského postavenia znevýhodnených príslušníkov a príslušníčok rómskej menšiny a zároveň k rozvíjaniu porozumenia a súdržnosti medzi rôznymi skupinami obyvateľstva v našej spoločnosti.

Veríme, že sa so všetkými, ktorí sa seminára zúčastnili, v budúcnosti stretneme pri riešení konkrétnych neprávostí, ktorým môžu čeliť príslušníci a príslušníčky rómskej menšiny v ich lokalitách.

Seminár bol realizovaný vďaka finančnej podpore Open Society Foundations v rámci projektu Boj proti diskriminácii a zlepšovanie dodržiavania menšinových práv na Slovensku.