Aktualita

Organizovali sme úvodné stretnutie rómskych aktivistiek z východného Slovenska v roku 2018

Pridané: 16. 02. 2018 14:36

Dňa 07.02.2018 sme v Prešove zorganizovali prvé stretnutie rómskych aktivistiek v novom roku. Jeho cieľom bolo zhodnotiť všetky stretnutia a aktivity na ochranu ľudských práv, ktoré sme spoločne s rómskymi aktivistkami uskutočnili v roku 2017 a naplánovať naše aktivity na tento rok.

Na úvod sme so ženami hovorili o tom, ako pokračuje kampaň za odškodnenie nezákonne sterilizovaných rómskych žien na Slovensku a v Českej republike a ako by sme ňou mohli osloviť ďalších ľudí, ktorí ju ešte nepodporili. Tiež sme im ukázali našu nedávno vydanú správu Vekeras zorales - Hovoríme nahlas, pri ktorej nám samotné ženy pomáhali so zberom informácii.

Ženy s nami zdieľali svoj pohľad na spoločné stretnutia. Sú pre nich bezpečným priestorom, kde sa môžu slobodne vyjadriť a zdielať svoje názory. Cítia jedna od druhej podporu. Čo sa týka aktivít, petície, ktoré ženy v minulom roku iniciovali, vnímajú ako prínosné - vidia v nich zmysel. Veria, že raz bude svet bez predsudkov a nenávisti a aj ony chcú k tomu svojimi aktivitami prispievať.

A aké plány má skupina rómskych žien na rok 2018? O ich konkrétnych aktivitách na ochranu ľudských práv budeme priebežne informovať na našej webovej stránke a tiež na našom facebooku.

Stretnutie sme zorganizovali v rámci projektu Vzostup aktivizmu rómskych žien na východnom Slovensku s finančnou podporou Nadácie žien FILIA, Hamburg.