Aktualita

OSN odporučilo odškodniť diskriminovanú ženu, no vláda tak odmieta urobiť

Pridané: 24. 10. 2017 12:54

Vláda SR odmieta odškodniť ženu, o ktorej porušení ľudských práv rozhodol v novembri minulého roka Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien (CEDAW). Podľa právnej zástupkyne poškodenej ženy tak vláda hrubým spôsobom odignorovala svoje medzinárodné právne záväzky v oblasti ľudských práv.

Žena sa na Výbor OSN obrátila potom, čo sa neúspešne domáhala nápravy za diskrimináciu zo strany svojho zamestnávateľa na slovenských súdoch. Výbor OSN vo svojom rozhodnutí z novembra 2016 uznal, že domáce súdy žene neposkytli dostatočnú ochranu pred diskrimináciou a okrem iného odporučil vláde SR, aby ju finančne odškodnila.

Vláda prijala stanovisko k rozhodnutiu Výboru na svojom rokovaní začiatkom mája 2017, ktoré Výboru následne zaslala. Svoje stanovisko v tejto veci nezverejnila a o jeho obsahu dokonca odmietla informovať  aj poškodenú ženu a jej právnu zástupkyňu s odôvodnením, že komunikácia medzi vládou a Výborom je dôverná. Stanovisko vlády v tejto veci poškodenej žene zaslal neskôr až samotný Výbor.

Vláda sa stotožnila s rozhodnutím Výboru v časti, ktorá poukazuje na potrebu zabezpečiť účinné uplatňovanie antidiskriminačnej legislatívy a do budúcna zlepšiť rozhodovanie slovenských súdov v tejto oblasti. Vo svojom stanovisku vláda uviedla, že opatrenia v tomto smere aj dlhodobo prijíma.

Odmietla však odporúčanie Výboru, ktorý požaduje poškodenú ženu primerane odškodniť a nahradiť jej ušlú mzdu po nezákonnom prepustení z práce. Vláda spochybnila právomoc výborov OSN rozhodovať o finančnom odškodnení osôb, v prípadoch kedy rozhodnú o porušení ich práv na základe individuálnych sťažností. Okrem toho vláda uviedla, že odporúčania výborov OSN podľa jej názoru nie sú právne záväzné.

Právna zástupkyňa poškodenej Vanda Durbáková sa aktuálne obrátila na Výbor OSN so stanoviskom, v ktorom ho žiada o to, aby opakovane komunikoval vláde potrebu odškodniť sťažovateľku a v tomto smere na ňu naliehal.

Súčasný postoj vlády podľa Durbákovej nemá žiadne právne opodstatnenie:

Postoj vlády je  podľa môjho názoru v rozpore s medzinárodným právom a má širšie negatívne dôsledky, čo sa týka prístupu k spravodlivosti pre ľudí na Slovensku, Všetci vieme, že rozhodovanie súdov na Slovensku má svoje nedostatky. Popri Európskom súde v Štrasburgu sú výbory OSN jediným miestom kam sa môžu ľudia reálne obrátiť, keď domáce súdy pri rozhodovaní o ľudských právach pochybia. Vláda však týmto postojom dala ľuďom jasne najavo, že rozhodnutia Výborov neberie vážne. Keď sa Výbory ľudí zastanú, rozhodnú o porušení ich práv a odporučia ich odškodniť, vláda to jednoducho odignoruje. Výbory však rozhodujú o porušení práv na základe medzinárodných zmlúv, ktoré sú pre Slovensko právne záväzné.“

Poškodená žena k súčasnej situácii uviedla:

„Ignorovanie rozhodnutia Výboru OSN zo strany vlády považujem za nehumánne a arogantné. Verím, že vláda prehodnotí svoje stanovisko a pristúpi k rešpektovaniu a plneniu rozhodnutia, týkajúceho sa môjho odškodnenia. Som sklamaná, že žijem v krajine, kde si vláda neváži matky a ich rodiny. Neschopnosť vlády akceptovať medzinárodné zmluvy, ktoré sú pre Slovensko právne záväzné, poškodzuje nielen mňa, ale aj kredit Slovenska v zahraničí.“

Poškodenej žene sme sprostredkovali bezplatné právne zastupovenie v konaní pred Výborom OSN. Naďalej sa usilujeme o to, aby vláda svoj postoj zmenila a poškodenú ženu odškodnila - a to najmä prostredníctvom ďalšej komunikácie s Výborom OSN, vládou SR aj príslušnými ministerstvami. 

K aktuálnemu postoju vlády sme vydali tlačovú správu.

Podrobnejšie informácie o prípade pani D.S. a rozhodnutí Výboru OSN nájdete v tlačových správach z novembra 2016 a apríla 2017.