Aktualita

Osobitnej spravodajkyni OSN pre násilie páchané na ženách sme zaslali informácie týkajúce sa porušovania reprodukčných práv práv rómskych žien na Slovensku

Pridané: 17. 05. 2019 16:50

Osobitná spravodajkyňa OSN pre násilie páchané na ženách pripravuje správu zameranú na tému násilia voči ženám v oblasti reprodukčnej zdravotnej starostlivosti vo svete. Zaslali sme jej aktuálne informácie o situácii rómskych žien na Slovensku.

V našej správe informujeme o pretrvávajúcom zlom zaobchádzaní a násilí voči rómskym ženám v oblasti reprodukčnej zdravotnej starostlivosti, ako aj o vážnych prekážkach v prístupe k spravodlivosti, ktorým rómske ženy v týchto prípadoch čelia. 

Špecificky poukazujeme na situáciu nezákonne sterilizovaných rómskych žien a dávame do popredia zodpovednosť slovenskej vlády za ich odškodnenie. 

Osobitnej spravodajkyni sme okrem toho zaslali aj výskumnú správu Vakeras Zorales - Hovoríme Nahlas: Skúsenosti rómskych žien so zdravotnou starostlivosťou o reprodukčné zdravie na Slovensku, ktorú sme v Novembri 2017 vydali v spolupráci s Centrom pre reprodukčné práva