Aktualita

Osobitnú spravodajkyňu OSN pre súčasné formy rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a intolerancie sme informovali o prekážkach v prístupe k spravodlivosti pre Rómov a Rómky na Slovensku

Pridané: 13. 06. 2019 12:50

Osobitná spravodajkyňa OSN pre súčasné formy rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a intolerancie pripravuje správu zameranú na otázku odškodňovania v prípadoch porušovania ľudských práv a jeho úlohy pre zabezpečenie rasovej spravodlivosti a rovnosti vo svete. Zaslali sme jej informácie o situácii na Slovensku v tejto oblasti.

V našej správe informujeme o neochote slovenskej vlády prevziať zodpovednosť za zabezpečenie odškodnenia v prípadoch porušovania ľudských práv rómskej menšiny, ktoré mohlo zasiahnuť množstvo osôb, ako sú konkrétne nezákonné sterilizácie rómskych žien. Informujeme aj o neochote vlády odškodniť diskriminované osoby o porušení práv ktorých rozhodli Výbory OSN a ich odškodnenie odporučili. 

V správe tiež popisujeme, akým prekážkam čelia Rómovia a Rómky, ktorí sa usilujú domôcť spravodlivosti za diskrimináciu na slovenských súdoch.