Aktualita

PARLAMENTNÝ VÝBOR PRE ĽUDSKÉ PRÁVA PLÁNUJE ROKOVAŤ O NEZÁKONNÝCH STERILIZACIÁCH ZA PRÍTOMNOSTI POŠKODENÝCH RÓMSKYCH ŽIEN

Pridané: 04. 12. 2020 11:33

Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny - na základe podnetu Verejnej ochrankyne práv - plánoval v novembri rokovať o nezákonných sterilizáciách rómskych žien a potrebe ich odškodnenia.  

Reagujúc na tento vývoj sme výboru zaslali žiadosť, aby o tejto otázke rokoval aj za prítomnosti niektorých nezákonne sterilizovaných rómskych žien a zástupcu/kyne našej organizácie. Náš návrh na ostatnom zasadnutí výboru predniesla jeho členka - poslankyňa NR SR Jarmila Vaňová.

Výbor našej žiadosti vyhovel. Rokovanie o tejto otázke presunul na neskôr a na zasadnutie plánuje pozvať aj zástupkyne poškodených rómskych žien a nás z Poradne. 

Spolu so skupinou rómskych aktivistiek sa dlhodobo zasadzujeme za spravodlivosť pre všetky rómske ženy, ktoré boli nezákonnými sterilizáciami zasiahnuté. Sme presvedčení, že osobná skúsenosť poškodených rómskych žien môze výboru podrobnejšie priblížiť charakter tejto praxe. Z našej strany chceme výboru predovšetkým priblížiť, prečo súdna moc v súčasnosti nedokáže zabezpečiť poškodeným ženám účinný prístup k spravodlivosti a proaktívny prístup zákonodarnej a výkonnej moci je preto nevyhnutný.