Aktualita

PODALI SME DOVOLANIE NA NAJVYŠŠÍ SÚD V PRÍPADE DISKRIMINAČNÉHO ZÁKONA

Pridané: 12. 01. 2018 12:17

Od roku 2010 vedenie strategické súdne konanie, v ktorom namietame nepriamo diskriminačný zákon o príspevku pri narodení dieťaťa.  V nami podanej verejnej žalobe tvrdíme, že ustanovenie zákona podľa, ktorého žena nemá nárok na pôrodné ak bez súhlasu zdravotníckeho zariadenia opustí nemocnicu, má neprimeraný dopad na ženy a zvlášť rómske ženy. Našu verejnú žalobu súdy zatiaľ zamietli. Nedávno zamietavé rozhodnutie súdu prvej inštancie potvrdil rozsudkom aj odvolací krajský súd. Dnes sme preto podali dovolanie na najvyšší súd. V dovolaní okrem iného žiadame, aby najvyšší súd postúpil prípad na Súdny dvor EÚ do Luxembourgu a zrušil rozhodnutia nižších súdov.. Veríme, že aj prostredníctvom súdnych konaní je možné dosiahnuť systémové zmeny v našej spoločnosti. Našu prácu na tomto prípade môžete podporiť aj finančne. Podrobnosti k prípadu a našej argumentácii nájdete aj v tejto tlačovej správe.