Aktualita

Podali sme pripomienky k celoštátnej stratégii rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2020-2025

Pridané: 22. 01. 2021 10:34

Zaslali sme naše pripomienky k návrhu celoštátnej stratégie a akčnému plánu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2020-2025. Upozorňujeme v nich na viacero aspektov týkajúciach sa rovného postavenia rómskych žien v našej spoločnosti, ktorým by štátne inštitúcie v najbližších rokoch mali venovať pozornosť.