Aktualita

Právo na prístup k pitnej vode je základným ľudským právom

Pridané: 02. 10. 2019 18:16

Stretnutia s rómskymi ženami v Košiciach sa dňa 4. septembra 2019 zúčastnili aj zástupcovia mimovládnej organizácie Fórum pro lidská práva. Predstavili rómskym ženám aktivity projektu,ktorý spoločne realizujeme. Rómske ženy v diskusii poukázali na problémy s prístupom k pitnej vode a nakladaniu s odpadmi, ktorým čelia v marginalizovaných rómskych komunitách. Hovorili o vlastných skúsenostiach aj o skúsenostiach, s ktorými sa stretli v iných lokalitách. Poukázali aj na nedostatky v tejto oblasti zo strany štátnych inštitúcií a samospráv. Niektoré zo žien prejavili záujem o spoluprácu pri riešení nedostatkov v tejto oblasti aj s využitím právnych prostriedkov ochrany. 

Stretnutie sme zorganizovali v rámci projektu Odstraňovanie diskriminácie a zlepšovanie ochrany práv menšín na Slovensku - úvahy a poučenia s finančnou podporou Open Society Foundations