Aktualita

Rómske aktivistky hovorili na stretnutí o možnostiach zamestnania a doplnenia si vzdelania

Pridané: 17. 03. 2017 16:30

Vychádzajúc z potreby žien sme dňa 17.3.2017 opäť zorganizovali stretnutie rómskych aktivistiek s cieľom hovoriť o možnostiach zamestnania. Ženy dlhodobo komunikujú, že majú nedostatok informácií ohľadne možných pracovných ponúk a zvlášť ohľadne podmienok uchádzať sa o prácu v rámci rozbiehajúcich sa projektoch cez úrad splnomocnenca ako sú terénna sociálna práca či práca v komunitných centrách alebo práca v rámci projektu zdravé komunity - asistent osvety zdravia.

Mnohé zo žien komunikovali, že majú len základné vzdelanie, čo im znemožňuje nájsť si zamestnanie v ich regióne. Preto sme ženám poskytli  informácie aj ohľadne doplnenia si vzdelania. Zistili sme na ktoré školy by sa mohli prihlásiť,  poniektoré by si mohli aj doplniť  9. ročník základnej školy a pokračovať v externom štúdiu na strednej škole a získať tak výučný list, či maturitu. Viaceré ženy prejavili záujem o doplnenie si vzdelania. Dohodli sme sa, že priamo v ich regiónoch si zistia podmienky prijatia na takúto formu štúdia. 

Stretnutie sme financovali z projektu Vzostup aktivizmu rómskych žien na východnom Slovensku podporeného Nadáciou žien FILIA, Hamburg.